Har DU lyst å være med å arrangere Márkomeannu i 2019?

Áiggutgo DON searvat lágidit Márkomeannu 2019:s?
 

 

Nå har du muligheten til å bli en del av staben som planlegger og arrangerer festivalen. Enten du er handy med hammer og sag, eller har lyst å jobbe med artistbooking - så finnes det en jobb for deg. I løpet av høsten skal staben møtes for en heidundrende kick-off.

BLI MED!

 

Hva får du som Márkomeannustab?

• Festivalpass til Márkomeannu

• Stabskort som gir deg særrettigheter under festivalen

• Stabeffekter som t-skjorte, tøyveske o.l.

• Ansvar

• Venner for livet

• Være med på stabsfester og stabsarrangementer

• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

• Kompetanse på prosjektledelse og prosjektarbeid

• Attest fra Márkomeannu om du ønsker det

 

LES MER OM DE ULIKE STABSFUNKSJONENE HER.

 

Dál lea dus vejolašvuohta searvat bargovehkii mii pláne ja lágida festivála. Leaččat dál dakkár geas veažir ja sahá bissu gieđas, dahje dakkár geas lea hállu bargat artistabookemiin – mis dat gal lea bargu dutnje. Dán čavčča deaivvada bargojoavku hirbmat kick-off riemuide.

ČUOVVOL!

 

Maid Márkomeannobargin oaččut?

• Festiválapássa Márkomeannui

• Bargiidgoartta mii addá dutnje sierravuoigatvuođaid festiválas

• Bargiiddávviriid nugo oanehissoajatbáiddiid, liidneveasku jna.

• Ovddasvástádusa

• Ustibiid eallinahkái

• Oassálastit riemuin ja doaluin mat leat bargiide

• Buriid vejolašvuođaid ovdánit persovnnalaččat ja fágalaččat

• Gelbbolašvuođa prošeaktajođiheamis ja prošeaktabarggus

• Bargoduođaštusa Márkomeanus, jus dakkára háliidat

 

LOGA EANET IEŠGUĐETLÁGÁN BARGIIDDOAIMMAIN DÁS.

Govven / Foto: Steve Nilsen, Marita Eilertsen ja Timme Ellingjord