Jobb som Frivillig // BOAĐE EAKTODÁHTOLAŽŽAIN

MÁRKOMEANNU TRENGER FRIVILLIGE PÅ FØLGENDE
OMRÅDER:

 

For å være frivillig må du ha fylt 18 år med mindre noe annet er spesifisert.

 

Boaššu/Festivalgrillen
I Boaššu selges og serveres mat til festivaldeltakere og frivillige. Hver vakt består av fem til syv personer som arbeider i team med ulike oppgaver som grilling, kasse, tilbereding/servering av ulike matretter og sjauing (plassere varer, rydde etc). Vaktene deles i 5 økter á 2 timer. 

Billettsalg

Når girede og festivalklare gjester ankommer festivalen, er billettsalget aller første stopp. Jobben her er å hjelpe gjestene å bytte inn forhåndskjøpte billetter eller å selge dem festivalarmbånd. Billettsalget åpner torsdags ettermiddag og er åpent så lenge festivalområdet er åpent for publikum. For å sitte i billettluken må du være fylt 16 år.

Info og akkreditering

Dette er festivalens servicekontor. Informer spørrende publikum om hvor de kan kjøpe ved eller finner nærmeste badevann, og vær den som tar imot Márkomeannus artister, frivillige og gjester som skal komme inn uten å betale.

 

Foto

Som fotograf foreviger du magiske øyeblikk fra festivalen til alles glede. Har du erfaring med fotografi eller er du en talentfull fotograf? Med denne oppgaven får du virkelig med deg festivalens små og store øyeblikk når du er på vakt. NB! Må ha med eget kamera.

 

Festivalbod

På festival må man ha god mat, drikke, merchandise (og ved). Sørg for at den kjøpevillige festivalgjesten får det han trenger! Mat, drikke og vanlige butikkvarer selges i Boaššu. I festivalboden selges t-skjorter, annen Márkomeannu-merchandise og vedbonger.

 

Publikumsvertskap og sikkerhet

Det viktigste som publikumsvertskap er å sørge for at publikum får en fin og trygg festivalopplevelse. Publikumsvertskap behøves ved innganger til festivalområdet og til campen.

 

Miljø og kildesortering

Márkomeannu skal være en grønn festival som gir minst mulig avtrykk på miljø og klima, og i år ønsker vi å sortere alt avfall. Hjelp festivalgjestene med å sortere riktig og bidra til at Márkomeannu 2019 blir forbilledlig bærekraftig.

 

Parkering og portvakter

Det er mange som kommer kjørende til festivalen og det er ditt ansvar som parkeringsvakt å vise gjestene hvor de plasserer bilen. Vi trenger også portvakter som kan sørge for sikkerheten opp og ned bakken til festivalområdet.

 

Logistikk og transport (Må ha sertifikat)

På festival er det mye og mange som skal fraktes hit og dit. Vi trenger gode sjåfører til transport og frakt av artister, publikum, bagasje og varer. Dette er kjekke vakter å ha, for sjelden blir festivalgjestene så takknemlige som når bagasjen blir fraktet opp folkehelsebakkene til campområdet. Du må selvfølgelig ha sertifikat.

 

Mánáidmeannu/Nuoraidmeannu

For Márkomeannu er noe av det aller viktigste at barn og unge skal få en uforglemmelig festival. Om du vil bidra til dette, kan du hjelpe Mánáidmeannu- eller Nuoraidmeannu-staben å gjennomføre aktivitetene. Dette arbeidet foregår på dagtid fredag og lørdag.  

 

Trivsel

For at du selv, staben og alle andre som jobber frivillig for festivalen skal ha det kjekt under festivalgjennomføringen trenger vi noen som jobber bare med trivsel! Som trivselsvertskap gir du kaffe, sjokolade og mat til de som er på vakt eller du er med på å drifte frivilligloungen og sørger for at det er mat der. For å være trivselsvertskap må du være fylt 16 år.

 

MÁRKOMEANNU DÁRBBAŠA EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID
DÁID DOAIMMAIDE:

 

Bargat eaktodáhtolažžan fertet deavdán 18 jagi jus eará ii leat almmuhuvvon. 

Boaššu
Boaššus vuvdet ja guossohit biepmuid festiválaoassálastiide ja eaktodáhtolaččaide. Juohke vávttas leat gaskal vihtta ja gieža/čieža olbmo geat barget ovttas iešguđege doaimmaiguin nugo biepmuid bassit, kássa, iešguđetlágan borramušaid reidet/ráhkadastit/guossohit ja ieža/eará dahkamušat (bidjat vuogdingálvvuid, smolget/čorget jna). Juohkit vávttaid viđa oassái á guokte diimmu. 

 

Bileahttavuovdin

Go viimmáskan festiválagearggus guossit bohtet festiválii, lea bileahttavuovdin vuosttaš bisánansadji. Dáppe galggat veahkehit gussiid lonuhit ovddalgihtii ostojuvvon bileahtaid giehtabáddin dahje vuovdit festiválagiehtabáttiid. Bileahttavuovdin rahpasa duorastaga eahketbeaivvi ja lea rabas nu guhká go festiválabáiki lea rabas gussiide. Bargat bileahttavuovdin fertet deavdán 16 jagi.

 

Dieđut ja akkrediteren 

Dá lea festivála bálvaluskantuvra. Atte dieđuid festiválagussiide geain leat jearaldagat gos sáhttet oastit boaldinmuoraid dahje gos gávdnet lagamuš jávrri vai besset vuojadit,  ja leage son guhte váldá vuostá Márkomeanu artisttaid, eaktodáhtolaččaid ja gussiid geat galget nuvttá beassat sisa.

 

Govven

Govvedeaddjin darvvihat erenoamáš bottožiid festiválas buohkaide illun. Leago dus govvenhárjáneapmi dahje liikot go govvet? Geahččal bargat festiválagovvideaddjin. Dáinna doaimmain beasat duođaid vásihit festivála smávva ja stuorra dáhpáhusaid, go fal anát čalmmiid rabas. FUOMÁŠ! Dus ferte leat iežat kamera. 

 

Festiválagávpi

Festiválas dárbbaša olmmoš buori borramuša, juhkamuša ja merchandise (ja boaldinmuoraid). Fuolat ahte festiválaguossi fidne dan man dárbbaša! Borramuš, juhkamuš ja dábálaš gávpegálvvuid vuovdit Boaššus. Festiválagávppis vuovdit oanehissoajatbáiddiid, eará Márkomeannu-merchandiseid ja boaldinmuorralihpuid. 

 

Festiválaguossoheaddji ja sihkkarvuohta 

Deháleamos festiválaguossoheaddjin lea fuolahit ahte festiválagussiin lea buorre ja sihkkaris festiválavásáhus. Festiválaguossoheaddjit dárbbašuvvojit verráhiin festiválabáikai ja gohttensadjái.

 

Biras ja ruskkaidsirren

Márkomeannu galgá leat ruoná festivála mii váikkuha nu unnán go vejolaš birrasii ja dálkkádahkii, ja dán jagi sihtat mii sirret buot ruskkai. Veahket festiválagussiid ruskkaid sirret riekta ja leage mielde dagaheame ahte Márkomeannu 2019 šaddá ovdamearkan mo galgá eallit ceavzilit. 

 

Logistihkka ja sáhtostallan (Dus ferte leat vuodjinkoarta)

Festiválas leat ollu dávvirat ja olbmot maid ferte sáhtostallat duohkot deike. Mii dárbbašat buriid vuddjiid sáhtostallat artisttaid, gehččiid, dávviriid ja gálvvuid. Dá leat somás bargovuorut, go festiválaguossit leat erenoamáš giitevaččat go sin dávvirat sáhtostallojuvvojit garra vuostálahkii gohttensadjái. Dus ferte dieđusge leat vuodjinkoarta.

 

Mánáidmeannu/Nuoraidmeannu

Okta dain deháleamos áššiin Márkomeannui lea ahte mánáin ja nuorain lea buorre festivála mii darvána muitui. Jus háliidat leat mielde dan dagahit, de sáhtát veahkehit Mánáidmeannu-čáva dahje Nuoraidmeannu-čáva čađahit doaimmaid. Dát doaimmat leat beaivit bearjadaga ja lávvardaga.  

 

Loaktin

Vai dus, čávas ja buohkain earáin geat barget eaktodáhtolažžan festiválas lea somá dan botta go festivála lágiduvvo, mii dárbbašit moaddása geat beare barget loaktimiin. Loaktinbargin guossohat káfe, šukkoláda ja borramuša sidjiide geat leat bargovuorus, dahje de leat mielde jođihit eaktodáhtolaččaid vuoiŋŋastanbáikki ja fuolahat ahte doppe lea borramuš. Ferten deavdán 16 jagi bargat loaktinbargin.