Márkanat / Marked

Sølv, skinn, tinntråd, klede, kniver, horn, garn, luhkka, ullsjal, bøker, votter, guksi, luer, smykker, kommager?
Vi inviterer samiske selgere og selgere av samiske produkter fra hele Sápmi til marked på Márkomeannu 2017!

For mer informasjon, ta kontakt med Helén Storelv-Rabone hos Márkomeannu
på e-post marked@markomeannu.no.

Begrenset antall plasser, det lønner seg å bestille tidlig.

MARKED
Fredag 28. juli kl. 10.00–20.00
Lørdag 29. juli kl. 10.00–20.00

Selgere som ønsker det, kan holde bodene åpne også etter kl. 20.00 utover kveldene.

Priser kommer.