Márkanat

Silbbat, sisttit, datneárpu, láđđit, niibbit, čoarvvit, láiggit, luhkat, ulloliinnit, girjjit, fáhcat, guvssit, gahpirat, čiŋat, čázehat?

Vuosttaš festivála rájes 1999:s lea festiválamárkana višuvdna leamaš fállat sámi kvaliteahttabuktagiid. Márkomeanus galgá sáhttit oastit albma sámi buktagiid maid dárbbaha, ii duššiid. Festiválas lea ain dát višuvdna, ja mii sihtat juohke jagi fállat buoret márkaniid go jagi ovdal.

Márkomeanu márkaniin sáhtát gávdnat oasi sámi buoremus dujiin. Márkaniin leat gávppážat main leat ollu gelddolaš dávvirat. Dás fidnet dan man dárbbašat, ležžet dal čiŋat gáktái dahje girjjit. Várre áiggi váccašit márkaniin ja geahčadit maid doppe gávnnat!

Márkaniid rahpanáiggit:

Bearjadaga: 10.00–20.00
Lávvardaga: 10.00–20.00

Čuovvovaš márkanbuvrrit bohtet:

Erica Huvva
Ove Stødle
Graveniid of Sápmi
Smia Silvia
Čiŋat
Arbi of Sápmi
Eira Duodjelatnja
Marit Ravna Sara
Marainen Silver
Skániid girjie
Rein tekstil
Niita
Sámi design
Reinkjøtt marked


Marked

Sølv, skinn, tinntråd, klede, kniver, horn, garn, luhkka, ullsjal, bøker, votter, guksi, luer, smykker, kommager?

Helt fra første festival i 1999 har festivalmarkedet vært bygget på en visjon om å tilby samiske kvalitetsprodukter. På Márkomeannu skulle man få kjøpe skikkelige samiske produkter man har bruk for, og ikke tull. Den visjonen holder festivalen fast på, og vi ønsker hvert år å tilby et bedre marked enn året før.

På Márkomeannus marked kan du finne det beste av samisk duodji. Markedet består av boder med mye spennende innhold. Her får du tak i det du måtte trenge av alt fra koftetilbehør til bøker. Sett av tid til å gå gjennom markedet og se på hva som finnes!

Åpningstider marked:

Fredag: 10.00–20.00
Lørdag: 10.00–20.00

Følgende markedsboder kommer:

Erica Huvva
Ove Stødle
Graveniid of Sápmi
Smia Silvia
Čiŋat
Arbi of Sápmi
Eira Duodjelatnja
Marit Ravna Sara
Marainen Silver
Skániid girjie
Rein tekstil
Niita
Sámi design
Reinkjøtt marked