Idjadeapmi

Márkomeannu-festivála lea olgun. Jus háliidat idjadit festiválabáikkis, de leat bures boahtin Márkomeanu gohttensadjái. Váldde iežat lávu dahje tealttá mielde. Buorrevuohta: Láhka dohko gos dáhpáhuvvá. Lea nuvttá orrut Márkomeanu gohttensajis, ja doppe leat hivssegat ja čáhci. Márkomeannu vuogdá boaldinmuoraid, ja leat láddenstašuvnnat Festiválagirjerájus ja Boaššu olggobealde. Muitte geavahit ruskalihtiid maid Márkomeannu lea ceggen!

Ii leat lohpi váldit beatnaga mielde festiválagohttensadjái.

Festivála gohttensadji lea luohkás gaskal fylkkageainnu ja Gállogietti. Festivála gohttensaji buorre dovdu lea viidát beaggán, ja lea stuorra vejolašvuohta ahte doppe deaivvadat sihke hárjánan festiválaáŋgiriiguin ja ođđa ustibiiguin miehtá Sámis.

Veahkagohttensadji lea festivála gohttensaji nuppi bealde luotta, vulobealde Gállogietti. Doppe lea jaskadat, ja gohttensadji heive veagaide ja sidjiide geat háliidit oađđit go gelddolaš festiválabeaivi lea nohkan.

Eaktodáhtolaš bargiid gohttensadji lea áibbas ođđa gohttensadji gosa Márkomeannu cegge lávuid main leat duoljit vai festivála eaktodáhtolaš bargit besset doppe idjadit. Áidna maid ieš fertet muitit váldit mielde leat   oađđádagat. Boađát dal okto dahje ovttas earáiguin de mii láhčit nu ahte lea guoibmái ja vejolaš oahpásnuvvat eará eaktodáhtolaš bargiiguin. Leat ráddjejuvvon sajit. Don diŋgot saji go ozat bargat eaktodáhtolažžan.

Márkomeannu fállá beaivet dávviriid doalvut gohttensadjái mii lea guovdu luohká. Mii eat lohpet dáhkavide doalvut daid. Soaittát hettot vuordestit.

Gohttensadji lea rabas duorastaga suoidnemánu 26. b. rájes ja gidde sotnabeaivvi suoidnemánu 29. b. 

Viessobiila ja viessovovdna

Jus háliidat boahtit viessobiillain dahje viessovovnnain Márkomennui, de gávdno sierra bisánansadji didjiide fylkkageainnu guoras moadde čuohte mehtera dábálaš biilaguođđinsajis. Doppe ii leat elrávdnji, ii hivsset, ii ge čáhci. Lea nuvttá guođđit biilla, viessobiilla ja viessovovnna dohko.

Dáhkki oaivvi badjel

Festiválabáikki láhka eai gávdno idjadansajit gos fidnet dáhkki oaivvi badjel. Lagamus idjadansajit leat:

Tjeldsundbrua Kro & Hotell, 23 km Gállogietti eret
Evenes Fjordhotell, 16 km Gállogietti eret
Tjeldsundbrua camping, 24 km Gállogietti eret
Sandtorgholmen Hotell, 35 km Gállogietti eret
Bjerkvik Hotell, 44 km Gállogietti eret
Hársttak, 50 km Gállogietti eret
Elvegård hytteutleie og fiskeferie, 51 km Gállogietti eret

Máksinkoarta ja reaidaruđat

Sáhtát máksit koarttain ja ruđain Márkomeanu vuogdinbáikkiin festiválas, muhto ii leat vejolaš koarttain váldit olggos ruđa. Ávžžuhat ahte dus lea reaidaruhta mielde vai sáhtát márkaniin gávppašit.

Riššu

Lea vejolaš riššut Loabagáiddi gilihuotnahis mii lea 4 km Gállogiettis eret. Riššu lea nuvttá. Márkomeannu fállá givtta riššui bearjadaga ja lávvardaga. Lea nuvttá gikta ja vuolgga lea bileahttavuogdima luhtte fylkkageainnu guoras. Šiehtat ruoktofievrrádusa vuodjiin. 

Rahpanáiggit riššus      
Bearjadaga: 10.00–18.00
Lávvardaga: 10.00–18.00
Sotnabeaive: 10.00-14.00

Gikta riššui    
Bearjadaga: 12.00
Lávvardaga: 12.00 og 15.00

Juvlastuollu

Mii ávžžuhit sin guđet atnet juvlastuolu váldit fárrui mieđušteaddji festiválii. Festivála lea Gállogiettis, ja nu go namma jo muitala de doppe lea gieddi, ja sáhttá leat váttis jođašit juvlastuoluin doppe. Jus juvlastuollogeavaheaddji sihtá vuodjit Gállogieddái biillain, de sus ferte leat vuodjinlohpi. Váldde oktavuođa Márkomeanuin info@markomeannu.no bokte ordnen dihte dan. Ii leat lohpi biilla guođđit Gállogieddái.

Márkomeannu dohkkeha mieđušteaddjiduođaštusa. Gustojeaddji mieđušteaddjiduođaštus ferte čájehuvvot bileahttavuogdimis go oastá dahje viežžá giehtabátti bileahtain.

Overnatting

Márkomeannu er en utendørsfestival. Om du vil overnatte på festivalområdet, er du velkommen på Márkomeannus campområde. Ta med egen lávvu eller telt. Bonusen: Kort vei til der det skjer. Det er gratis å bo på Márkomeannus campområde, og toaletter og vann finnes på området. Márkomeannu selger ved, og det finnes ladestasjoner både i Festivalbiblioteket og utfor Boaššu. Husk å bruke søppeldunkene som Márkomeannu har satt ut!

Det er ikke tillatt med hund på festivalcampen.

Festivalcampen ligger midt i bakken på vei opp mot Gállogieddi. Det ryktes lang vei om den gode stemningen på festivalcampen, og det er stor sjanse for å treffe både erfarne festivalentusiaster og nye venner fra hele Sápmi.

Familiecampen ligger midt i bakken på vei opp mot Gállogieddi, på motsatt side av veien av festivalcampen. Her er det litt roligere omgivelser, og campen egner seg for familier og de som ønsker fred og ro når de skal sove etter spennende festivaldager.

Frivilligcampen er en helt ny camp hvor Márkomeannu setter opp lávvuer med reinskinn for overnatting for frivillige på festivalen. Det eneste du må huske selv, er soveposen. Enten du kommer alene eller sammen med noen, legger vi opp til hygge og muligheten til å bli kjent med andre frivillige. Det er begrenset antall plasser. Du bestiller plass på frivilligcampen når du søker om å bli frivillig.

Márkomeannu tilbyr på dagtid transport for bagasje til campområdet. Vi kan ikke love at ATVen er tilgjengelig hele tiden, så regn med venting.

Campen åpner torsdag 26. juli og stenger søndag 29. juli. 

Bobil og campingvogn

Om du ønsker å komme med bobil eller campingvogn til Márkomeannu, finnes det en egen camp/parkering nede ved fylkesveien noen hundre meter unna den vanlige parkeringen. Det finnes ikke tilgang til strøm, toaletter eller vann her. Campen/parkeringen er gratis.

Tak over hodet

Det finnes ikke muligheter for overnatting med tak over hodet i nærheten av festivalområdet. De nærmeste overnattingsplassene er:

Tjeldsundbrua Kro & Hotell, 23 km fra Gállogieddi
Evenes Fjordhotell, 16 km fra Gállogieddi
Tjeldsundbrua camping, 24 fra Gállogieddi
Sandtorgholmen Hotel, 35 km fra Gállogieddi
Bjerkvik Hotell, 44 km fra Gállogieddi
Harstad, 50 km fra Gállogieddi
Elvegård hytteutleie og fiskeferie, 51 km fra Gállogieddi

Kort og kontanter

Du kan bruke bankkort og kontanter på Márkomeannus utsalgssteder på festivalen, men det er ikke mulig å ta ut kontanter. Kontanter anbefales for handling på markedet.

Dusj

Det finnes dusjmuligheter på Lavangseidet grendehus, 4 km unna Gállogieddi. Dusjen er gratis.

Márkomeannu setter opp transport til dusj fredag og lørdag. Transporten er gratis og går fra billettsalget nede ved fylkesveien. Transport tilbake til festivalområdet avtales med sjåføren på stedet. 

Åpningstider dusj
Fredag: 10.00–18.00
Lørdag: 10.00–18.00
Søndag: 10.00-14.00

Transport til dusj
Fredag: 12.00
Lørdag: 12.00 og 15.00

Rullestol

Vi anbefaler rullestolbrukere å ha med seg ledsager på festivalen. Festivalområdet er kupert, og det kan være utfordrende å ta seg fram for rullestolbrukere. Om rullestolbrukere ønsker å kjøre opp bakken til Gállogieddi med egen bil, kreves det kjøretillatelse. Ta kontakt med Márkomeannu på info@markomeannu.no for å ordne det. Parkering oppe på Gállogieddi er ikke tillatt.

Márkomeannu godtar ledsagerbevis. Gyldig ledsagerbevis må framvises i billettsalget ved kjøp eller innbytte av billett.