Boklansering også i år!

Det er ikke alle bygder som kan skilte med sitt helt eget forlag, spesielt ikke et eget samisk forlag. Skániid Girjie har gjennom 17 år beriket oss med samisk litteratur, og vi er stolte av å få være med på å presentere forlagets nye bøker også i år.

Foto: Trym Ivar Bergsmo

Foto: Trym Ivar Bergsmo

Følgende bøker lanseres i år:

Magne Einejord: Áiggit iežahuvvet(lydbok)
Beate Heide: Det knuste hjertet - en billedbok for barn og voksne(barnebok)

Det markesamiske miljøet etter krigen

Magne Einejord beskriver i romanen et markesamisk miljø i en sterk brytningstid der fornorsking var den rette vei til et akseptert liv. Jeg-personen er ungdom i de første tiår etter krigen. Gjennom ham, fra ungdom til voksen alder, møter vi fornorsking slik den artet seg i markebygdene. Vi møter mange varianter av veien til fornorsking, og veien mot fornorsking.

Einejord beskriver et miljø mange vil nikke gjenkjennende til. Skolene, kommuneadministrasjonen, offentlige kontor, politikere, utredere, hele maktapparatet står på den ene sida, ser kun den norske delen av befolkninga og det norske systemet som viktig. Jeg-personen vokser til en videreutvikling av den erkjennelse han har med seg fra sin heim. Einejord er selv vokst opp i en slik brytningstid. Han kjenner de kulturelle, språklige og politiske brytningene.

Kan man leve med et knust hjerte?

Det er spørsmålet fem år gammel Lisa stiller fostermoren Petra da hun blir flyttet i fosterhjem fordi foreldrene hennes ikke kan ta seg av henne. Fostermoren mener nei, og gjør sitt til at Lisas hjerte skal bli helt igjen. Dette er tema for billedboka «Det knuste hjertet» fra Skaniid Girije som skal presenteres på Mark0meannu i år.

Boka tar opp temaet fosterhjemsplassering, som er et vanskelig tema i Norge, fordi det er forbundet med både skam, skyld og ansvar å både være fosterbarn, og biologisk foreldre som er fratatt omsorgen for barn. Boka har barnets perspektiv og forteller om hvilke utfordringer det er for barn å forstå både egne følelser og reaksjoner, og hvilken forståelse som må ligge hos fosterforeldre for å bygge tillitt gjennom omsorg. Boka ender godt for Lisa, der vi følger henne gjennom jakten på hjertebiter som skal lege det knuste hjertet.

Dette er den 58. og 59. boken som Skaniid Girjie publiserer. De er et godt eksempel på at det finnes lokale krefter i regionen som sammen kan lage gode produkter med forfatterne. Forfatterne og forlaget vil være til stede under presentasjonen av bøkene. Det får man en fyldigere presentasjon, og høre utdrag fra begge bøkene.