Spør om samisk kultur har rettsvern mot misbruk

Samisk kultur har de siste årene blitt et populær innslag i turismen i nord. Kommersielle aktører tar i større grad bruk samiske symboler og masseproduserte kopier av duodji. Mange har tatt til ordet for at dette er misbruk av samisk kultur. På årets Márkomeannu inviteres publikum til å ta del i debatten.

Foto: Sergey Gavrilov

Foto: Sergey Gavrilov

I 2015 valgte den samiske festivalen å forby salg av såkalte ”turistluer” på sitt marked, og oppfordret publikum til å legge slike luer igjen hjemme. Forbudet skapte uten tvil debatt. Ikke bare blant festivalens gjester, men også i samfunnet ellers. Nå tar Márkomeannu debatten videre, og når SESAM-seminaret på sommerens Márkomeannu går av stabelen, er temaet «Hvem eier retten til duodji?».

- Mange samer anser dette som misbruk av samisk kultur. Salg av ”turistlua” er et av de verste eksemplene på misbruk av duodji, forteller produsent Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Hun trekker frem turisme i Finland som et skrekkeksempel, hvor turistindustrien lenge brukt stereotype fremstillinger av fulle og skitne samer som maskoter for å tiltrekke seg utenlandske turister – med ”turistlua” på.

- Fjorårets forbud skapte en ordentlig debatt, men i år vi ønsker å ta det et steg videre. Vi ønsker å få en diskusjon om hvilket rettsvern samer har for sine kulturelle uttrykk. Hvor går skillet mellom «ekte» og «uekte» duodji, og har vi juridiske muligheter til å hindre misbruk mot vår vilje, spør festivalprodusent Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Innledere på seminaret er Jacob R. Adams, doktorgradsstudent ved UiT Norges arktiske universitet, og Marie Kvernmo, med Master of Philosophy in Indigenous studies. Seminaret er et samarbeid Márkomeannu har med Senter for samiske studier (SESAM) ved UIT Norges arktiske universitet.

SESAM-seminaret arrangeres i på Márkomeannu lørdag 30. juli, klokken 13.00 i Stuorlávvu.