Generalforsamling 2017 - Márkomeannu Searvi

På vegne av styret i Márkomeannu Searvi innkalles det herved til generalforsamling.

TID: Lørdag 8. april 2017, klokken 17.00
STED: Várdobáiki samisk senter

Generalforsamlingen vil behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Regnskap 2016
 4. Budsjett 2017
 5. Årsmelding 2016
 6. Virksomhetsplan for kommende generalforsamlingsperiode
 7. Valg av styreleder og nestleder
 8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 9. Valg av valgkomité
 10. Stab 2017
 11. Omdanning til annen organisasjonsform
 12. Eventuelle andre innkommende saker - ingen saker innmeldt innen frist 18.03.17
 13. Sakers om 2/3 av årsmøtet eventuelt krever behandlet

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig for medlemmer via e-post senest lørdag 25. mars 2017. Ta kontakt hvis du ikke er medlem, og ønsker saksdokumentene tilsendt.

 

På vegne av styret i Márkomeannu Searvi
Eirik Larsen, styreleder