Márkomeannu utvider!

Banker hjertet ditt for samisk musikk og kulturliv? Da har Márkomeannu er perfekt mulighet for deg! Vi utvider kontorstaben vår, og lyser ut en midlertidig stilling på 50 %. Vi lyser samtidig ut ett års svangerskapsvikariat som daglig leder. Søknadsfrist for begge stillinger: 06.04.2017. Det er fult mulig å søke på begge stillingene samtidig.

Márkomeannu er en samisk festival på Gállogieddi på norsk side av Sápmi. Festivalen har en klar samisk profil, og Márkomeannu presenterer samiske artister, kunstnere og kulturutøvere fra hele Sápmi på festivalen. Programmet er variert og du finner både musikk, visuell kunst, scenekunst, litteratur, seminarer, idrett, vandringer, marked, barneprogram og ungdomsprogram på festivalen. Festivalen er inne i en omstillingsprosess fra forening til ny organisasjonsform, og har en rivende utvikling de siste årene.

STABSLEDER for Márkomeannu - deltidsstilling (midlertidig)

Vi søker en person som i samarbeid med festivalprodusent skal lede festivalens helårsdrift, med gjennomføring av Márkomeannu den siste helga i juli som høydepunkt. Stillingens størrelse er 50 %, med mulighet for at stillingsprosenten kan bli økt. Tiltredelse ønskes snarest og stillingens varighet er frem til 31. desember 2017. Kontorsted er Várdobáiki samisk senter i Evenes kommune.

Kvalifikasjoner
Det er nødvendig med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner og samisk kulturkompetanse. Samisk språkkompetanse vil bli vektlagt, men det er ikke et absolutt krav. Personen som søker stillingen må være selvstendig, disiplinert, fleksibel, og beherske varierte arbeidsoppgaver. Det er en fordel om du har erfaring fra lignende type arbeid på festival- eller kulturfeltet. Ettersom festivalen er i en omstillingsprosess til ny organisasjonsform må personen i stor grad kunne utforme egne arbeidsoppgaver.  Festivalen drives i hovedsak på dugnad, og personlig egnethet til å motivere og lede frivillige og stab er derfor viktige egenskaper for stillingen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen skal sammen med festivalprodusent, frivillig, stab og styret være med på å utvikle Márkomeannu som festival. Arbeidet vil bestå i planlegging og praktisk gjennomføring av festivalen Márkomeannu. Stabsleder skal lede festivalens stab. Staben består av 50-60 personer, som alle har ulike arbeidsansvar og oppgaver. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til disse områdene. Til stillingen ligger også mediekontakt og kommunikasjon utad, samt bistå festivalprodusent med andre oppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Kjennskap til samisk kultur og samfunn
 • Like å jobbe med mennesker
 • Strukturert
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø i en spennende festival
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 06.04.2017


DAGLIG LEDER for Márkomeannu – 100 %, vikariat

På grunn av svangerskapspermisjon er stillingen ledig fra medio juni 2017 til august 2018.

Kvalifikasjoner
Márkomeannu Searvi søker etter en dyktig person som skal lede Márkomeannu festivalen. Vi foretrekker søkere med utdanning innen ledelse og/eller som har erfaring innen ledelse på festival- og kulturfeltet. Det er nødvendig med god forståelse for økonomi, samt gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Samisk språkkompetanse vil bli vektlagt, men er ikke et absolutt krav. Søkeren må videre ha samisk kulturkompetanse. Personen som søker stillingen må være selvstendig, disiplinert, fleksibel, og beherske varierte arbeidsoppgaver. Ettersom festivalen er i en omstillingsprosess til ny organisasjonsform må personen i stor grad kunne utforme egne arbeidsoppgaver. Arbeid i helger og i fellesferien må påregnes. Festivalen drives i hovedsak på dugnad. Personlig egnethet og evne til å motivere og lede frivillige og stab er derfor viktige egenskaper for å lede festivalen.

Arbeidsoppgaver
Som daglig leder gjennomfører du styrets målsetninger for festivalen, og leder øvrig personale i arbeidet med å planlegge og gjennomføre Márkomeannu-festivalen og andre arrangementer i regi av Márkomeannu Searvi. Som leder er det ditt ansvar å drive prosesser og strategiarbeid i samarbeid med styret og staben. En stor del av arbeidet omhandler søknadsarbeid, budsjettstyring, regnskap, og kontroll med festivalens økonomi, med øverste ansvar for budsjettkontroll og resultat. Videreutvikling av festivalens egeninntjening er et viktig fokusområde for daglig leder, som innebærer å holde kontakt med samarbeidspartnere og sponsorer, samt nettverksarbeid og markedsføring av festivalen.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Like å jobbe med mennesker
 • Strukturert
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø i en spennende festival
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Lønn etter avtale

Kontorsted er Várdobáiki samisk senter i Evenes kommune (fra og med oktober/november 2017 flytter Márkomeannu-kontoret sammen med hele Várdobáiki til Evenskjer i Skånland kommune).

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 06.04.2017


Kontaktperson: Styreleder Eirik Larsen, tlf 970 80 217, e-post: eirik@markomeannu.no

Søknad med cv og referanser sendes til info@markomeannu.no