Generalforsamling Márkomeannu Searvi

OBS: ENDRET DATO!

Det kalles med dette inn til generalforsamling i Markomeannu Searvi

TID: fredag 03. Mai 2019, klokken 19.30

STED: Várdobáiki samisk senter

 

Generalforsamlingen vil behandle følgende saker:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden 


2.Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen 


3.Regnskap 2018

4.Budsjett 2019

5.Årsmelding 
2017

6.Virksomhetsplan for kommende generalforsamlingsperiode 


7.Valg av styreleder og nestleder 


8.Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 


9.Valg av valgkomité 


10.Teamstruktur

11.Eventuelle andre innkommende saker 


12.Sakers om 2/3 av årsmøtet eventuelt krever behandlet 


Sak 12: I henhold til vedtekter må andre saker meldes inn til styret senest tre uker før generalforsamling, det vil si senest fredag 12. mars 2019.

 

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig for medlemmer på nettsiden.

På vegne av styret i Márkomeannu Searvi

Arnt Maius Eriksen

styreleder

for spørsmål: info(a)markomeannu.no