Sámi ođđa popjiellat Márkomeannu 2016ii

Doppe gonnes elektropop ja sámi árbemusihkka suddadeaba oktii lea rávdnji midjas geassá du Ágyworldii sisa. Márkomeannu sáhttá viimmát presenteret 2016-festivála vuosttáš bookema, Ágy.

 Juovlamánus lei ávvu go Ágy beasai šalmmi čađa NRK P3a čuojahanlistui, ja dan maŋŋil vel nammaduvvui dán vahku Urørt-artistan. Suoidnemánus beasat su deaivvadit Márkomeanus.

Ágy lea sámi elektropopartista eret Ráissás. Son lea easkka almmuhan iežas vuosttáš EP, “Arvedávgi”. Son reide elektrovnnalaš musihka mas vel árbevirolaš luohti lea oassin, sihke sámegielat ja dárogielat teavsttaiguin.

Márkomeanu festiválajođiheaddji, Marita Kristin Eilertsen, oaivvilda Ágy lea áivan booken juovlaáigái:

– Ágy reide edgy elektropoppa midjas hiehpá sihke árgabeaivechillii ja festii. Su jietnagovvii gullet hearvás šuoŋat, noaidegoansttalaš ritmmat ja harmonalaš hutkosat, muitala Eilertsen.

Urørt čálii Ágy birra go nammaduvvui dán vahku Urørt-artistan juovlamánu 7. beaivvi: “Ágy seaguha árbevirolaš ja ođđaáigásaš musihka ja darveha oalle buoragit. Ivdnás “Arvedávgi”-EP lea ođasmáhtti ja buktá liegga geassedobddu vaikko lea gálbma juovlamánnobeaivi.”

– Márkomeanus lea ulbmil leat lávdi ja vuolggasadji nuorra, sámi artisttaide. Danin leat earenoamáš rápmásat presenteret jur Ágy Márkomeanu gussiide, sárdnu Eilertsen ilolaččat.

Seammás go Márkomeannu luoitá 2016a vuosttáš artistta, rahpá festiválabilleahtavuogdin neahtas.

– Lea perfeakta juovlaattáldat! Ávvudan dihte min vuosttáš bookema, mii fállat hálbbiduvvon festiválapássaid sihke mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide, loahpaha Marita Kristin Eilertsen.

Márkomeannu 2016 lágiduvvo suoidnemánu 28.-30. beivviid 2016, festiválabáikkis Gállogieddi Nuortalátti ja Romssa fylkkaráji lahka.