Márkomeannu 2016

Márkomeannu 2016 prográmma lea válmmas! Sámi festivála buktá dutnje prográmma midjas lea dievva vilda ritmmaiguin, gelddolaš artisttaiguin ja áibbas earenoamáš govvavuosehusain. Guokte ođđa artistta leat vel válbmasat Gállogietti lávdái; Elle Márjá ja Felgen Orkester.

Ovttas namaiguin nugo Agnete Johnsen, ÁGY, Arvvas, Amoc, Marja Mortensson, Ravggon, Nuoraid Sessions ja Troublemakers, dahket dán jagi prográmma ollisin. 

- Mii bovdet du gahppat sisa máŋggalágan dáidda- ja kulturvásáhusaide dán jagi Márkomeanus, sárdnu hui áŋgiris buvttadeaddji, Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Lávdeprográmma lassin besset geahččit hávskkostallat govvavuosehusain, diŋgojuvvon buktagiin, klovdnakurssain mánáide, niehkodulkomiin, smávvakurssain juoigamis, vázzinmátkkiin ja vuosteceahkkeviehkamiin, sámi sálbmalávlumiin, crossdressenkurssain ja ságastallamiiguin dollagáttis.

Earenoamáš govvavuosehus

Rahpanbeaivvis presenterejuvvo vuosttaš geardde hui earenoamáš govvavuosehus Ivar Murbergain. Murberg (1959-2002) lea márkosámi govvejeaddji geas lei nana gullevašvuohta Vuopmegeahčái Skániin, gosa áiggi mielde ássái. Sus lei oahpu Nordens Fotoskolas Stockholmas. Vuosehus lágiduvvo ovttasbargguin Várdobáiki sámi guovddážiin.

- Márkomeanus lea guhka leahkán niehku presenteret stuorra vuosehusa Ivar Murbergain, ja dán jagi dáhpahuvvá, guovda Ivara ja min Sámis. Máŋga portreahta eai leat ovdal oba vuosehuvvon, lea duođas eahpedábálaš govvavuosehus, muitala Langstrand-Andersen.

Gaittiinnaide

Márkomeanu 17 jagi guhkes historjjá čađa lea festivála lápmudan máŋga festiválamanni. Muhto festiválabuvttadeaddji ii leat duhtavaš ovdal oaidná olles guovllu olbmuid festiválas.

- Márkomeanus mis lea nana vierru fállat olbmuide kultuvrra miehta Sámis, stuorra máŋggaláganvuođain. Siđat go diehtit midjas geavvá Sámis? Dalle fertet boahtit! Dahje jus siđat oahppat eanet sámi kultuvrra birra? Na, dalle lea Márkomeannu sadji dutnje, loahpaha Susanne Amalie Langstrand-Andersen.

Prográmma:

 • Agnete Johnsen
 • Felgen orkester
 • Elle Márja
 • ÁGY
 • Arvvas
 • Marja Mortenssen
 • Amoc
 • Ravggon
 • Nuoraid Sessions
 • Troublemakers
 • Vuosehus: Ivar Murberg
 • +++