Lohpida sierralágán vásáhusa eaktodáhtolaččaide

Govven: Márkomeannu/Jonne Sikku

Govven: Márkomeannu/Jonne Sikku

Márkomeannu joatká diimmá menestusain, ja fállá eaktodáhtolaččaide sierra gohttensaji dán jagáš festiválas. Dainna sávvet addit eaktodáhtolaš bargiide áibbas erenoamáš vásáhusa.

– Oaččuimet nu ollu rámi eaktodáhtolaččaid gohttensajis jagis 2015 ahte joatkit menestusain dán jagi maiddái, muitala festiválabuvttadeaddji Susanne Langstrand-Andersen mojonjálmmiid.

Eaktodáhtolaččaid gohttensadji lea fálaldat buohkaide geat barget eaktodáhtolažžan Márkomeanus, ja doppe lea vejolaš idjadit válmmasceggejuvvon lávuin dahje ieš ceggestit tealttá. Gohttensajis lea maid iežas lounge, ja lea guovddážis festiválaguovllus.

Dárbbašit 120 eaktodáhtolačča

Márkomeannu dárbbaša sullii 120 eaktodáhtolaš bargi jus galget sáhttit čađahit festivála. Barggut maidda dárbbašit veahki leat feara makkárat, sáhtostallamis ja doapparsirremis gitta bileahttavuovdimii. Malin Selvli, guhte lea okta festivála guovtti eaktodáhtolaččaid jođiheddjiin, ávžžuha olbmuid dieđihit beroštumiset dál jo. Sávvá ahte nagoda hástalit eanet eaktodáhtolaččaid dáinna erenoamáš gohttenfálaldagain.   

– Almmá eaktodáhtolaš bargiideamet haga eat leat mahkkege. Festivála lágideapmi lea hirbmat hommá, ja ollu doaimmalaš gieđat ja oaivvit fertejit čoahkkanan jus galgá njuovžilit mannat, mojohallá Selvli. Ávžžuha buohkaid, geat árvvoštallat eaktodáhtolažžan bargat, deaddilit festivála ruovttusiidui ja ohcat eaktodáhtolažžan.

Ásahit 18-jagi ahkemeari festivála gohttensadjái

Ođas dán jagi Márkomeanus lea ahte ásahit 18-jagi ahkemeari festivála dábálaš gohttensadjái. Festiválabuvttadeaddji Langstrand-Andersen muitala ahte dán rievdadeami leat máŋga jagi jo árvvoštallan, ja ahte ásahit ahkemeari festivála gohttensadjái lea okta vel lávki lagabui šaddat eanet profeššunealla festivála.  

– Háliidit ahte buohkaide galgá leat oadjebas leat festiválas, ja dát lea mearrádus maid mii Márkomeanus leat mearridan ovttasráđiid politiijaiguin. Midjiide lea dehálaš ahte buohkat galget vásihit Márkomeanu heivvolaš ja hávkkes festiválan sidjiide. Festivála lea maŋemus jagiid sturron, ja nu lea maiddái mis stuorát dárbu dárkkistit ahte vuolleahkásaččat eai juga alkohola, muitala Susanne Langstrand-Andersen.

Ii jáhke dát lea mihkkege mii hirpmáhuhttá gussiid, ja son ávžžuha buohkaid vuollel 18 jagi dieđihit iežaset eaktodáhtolažžan dahje idjadit veahkagohttensajis.  

– 18-jagi ahkemearri festivála gohttensajis lea hui dábálaš eanaš eará gohttenfestiválain, ja ii galgga goit leat amas ortnet. Jus leat vuollel 18 jagi, de sáhtát dieđihit iežat eaktodáhtolažžan ja idjadit eaktodáhtolaččaid gohttensajis, dahje idjadit veahkagohttensajis, loahpaha festiválabuvttadeaddji.