Sámi historjávádjolus Iinnás

Márkomeannu fitná vuosttáš geardde Hársttaid suohkanis, ja bovde vádjolussii sámi historjjás Norgga stuorimus sullos.

Dán jagi historjávádjolusas šaddá earenoamáš fiinnis Dielddanuorrioainnus. Mátki manná Iidnái, ja guvluide bajábealde Dielddanuorrirovvi ja Leikvika. Dán guovllus gámnojit olles gávcci sámi ássanbáikki 1700-logu álgogeažis gitta 1800-lohkui.

Álkes vázzin

Vádjolus hiehpá eanemusaide, mii vázzit gulul ja bálggis ii leat nu gáibidahtti. Vuolgga lea báikkis Nordhøgåsen, ja doppe mii vázzit Sørhøghåsenii. Gaskamuttus 1700-logus gálledii sámemiššoneara Burchard Sørhøgåsena, ja das mii sáhttit čuovvulit soga midjas ásii báikkis.

Buvtte niestti

Mátki joatká Langdalena bajás, ja boares sámi ássanbáikkis Gamtoften šaddá gáfeboddu. Loahpas mii mohkastit Gurigoahtái, ássanbáiki gonnes leat golbma goahtesaji. Márkomeanu buvttadeaddji Susanne Amalie Langstrand-Andersen ávžžuha buktit niestti ja termosa.

- Historjávádjolus lea fiinna álgu festiválabassái, šaddá beanta hávski. Buvtte termosa ja niestti ja oahpásmuva Iinná sámi historjjáin!

Busse festiválabáikkis

Lea vuosttaš geardde ahte festivála fállá vel sierra busse historjávádjolussii ja ruovttoluotta. Gaittiinnat geain lea festiválapássa besset nuvttá busse mielde. Ja jus siđat iežat biillain gevret sáhtát festiválain šiehtadit parkerema. Vádjolus geavvá ovdalgaskabeaivvi bearjadat suoidnemánu 29. beaivvi ja Kjell Erland Pedersen jođiha vádjolusa. Historjávádjolus lea nuvttá ja čađahuvvo dárogillii.  

 

BEAIVI: Berjadat, 29.07.2016

DII: 10.30 Bussa Historjávádjolussi

DII: 11.00 Historjávádjolus - Vuodjadakvárri