Vásit sálbmačiegá

Festivála rahpanbeaivvi lea dus vejolašvuohta vásihit erenoamáš konseartta mas leat ruohttasat márkkusámi sálbmaárbevierus. Anja Storelv, sámi koara Várdobiegga ja Skániid searvegotti organista, Maria Daniel-Rash, ovdanbuktet oahpes ja ráhkis sálmmaid, ja ođđa sálmmaid mat eai leat goassige ovdal leamaš ovdanbuktojuvvon, man báikkálaš čálli Idar Reinås lea čállán.

Anja Storelv lea Skániin eret, ja orru dábálaččat Råneås. Geassit boahtá son ruoktut siidii, lávlut sálmmaid sámi koarain Várdobiekkain.

- Storelv lea máŋgii lávlun Márkomeanus, ja lea máilmmi suohtas go háliida leat mielde dán prošeavttas. Mii leat rámis go Anja lea min guovllus eret, ja dalle lea áibbas lunddolaš ahte son galgá leat mielde dulkot sálmmaid ovttas koarain, dadjá Márkomeanu festiválajođiheaddji Marita Kristin Eilertsen.

Čálli Idar Reinås-váidni bajásšattai márkkusámi smávvadállodoalus ja válddii oahpaheaddji- ja spesiálapedagogaoahpu. Son čálii eatnat divttaid ja sálmmaid ovdal son vádjolii 2014:s. Dasa lassin ledje sus máŋga dehálaš luohttámušdoaimma sámi servodagas. 

- Idar Reinås lei sámi resursaolmmoš. Lea vuogas ja buorre beassat su gudnejahttit dáinna vuosttaščájálmasain mas leat su sálmmat ja čállosat Skániid girkus, muitala festiválajođiheaddji.

Várdobáikki lávlunjoavku Várdobiegga ásahuvvui golggotmánus 2012:s, ja lea dan rájes leamaš hui doaimmalaš koara, ja dehálaš giellaarena márkkuguovlluin. Várdobiegga lea jo sajáiduvvon ja hárjánan koara. Koara lea lávlun máŋgii gaskavahkkokafeas Loabagáiddi gilihuotnahis, ja lea oasálastán máŋgii dáru-sámi ipmilbálvalusain ja juovlaipmilbálvalusain, sihke báikkálaččat ja eará sajiin Sámis. Joavku lea maiddá leamaš mielde čalmmustahttimin sámi álbmotbeaivvi, lávlun Márkomeanus, ja leamaš turneas Gironis ja Murmánska-guovllus.

- Mun jáhkán dát konsearta šaddá áibbas erenoamán. Anja ja Várdobiekka jienat, Idara sánit ja Maria nuohttaheiveheapmi, ráhkadit sierralágan dovddu girkolatnjii. Šaddá vásáhus man ii berre manahit, loahpaha Eilertsen áŋgirit.

Konsearta lágiduvvo duorastaga dii. 11.30 Skániid girkus, ja lágiduvvo ovttas Skániid searvegottiin.