Nostalgiija ja dánsunpop Márkomennui

Márkomeanu sámi festivála dovddaldat lea ahte lávddistis ovdandivvu sihke easkaálgi ja hárjánan sámi artisttaid. Nu dahká maiddái dán jagi lávdeprográmmain. Sihke dovddus Deatnogátte Nuorat ja áibbas ođđa ISÁK leat dál dáhkidan ahte bohtet jagi 2017 Márkomennui.    

- Márkomeanus lea jo vierrun šaddan láhčit saji sihke varas ja hárjánan sámi artisttaide, ja lea albma gudni beassat ovdandivvut sihke Deatnogátte Nuoraid ja ISÁK joavkku, mojohallá Márkomeanu festiválabuvttadeaddji Susanne Amalie Langstrand-Andersen. 

Deatnogátte Nuorat eai soaitte gal šat leat nu issoras nuorat, muhto joavku boktá ain hirbmat movtta musihkainis. Go joavku dál fas čoahkkana Márkomeanu lávddi nala, de beassat vásihit konseartta mii boktá ollu boares muittuid. Sihke Hartvik Hansen ja Tore Aslaksen leaba álggu rájes jo leamašan joavkkus, ja Anne Lise Varsi lea dál sadjásažžan nisson njunušlávlun.  

- Joavkku álggahedje jo 70-logus ja dat lei okta vuosttaš sámi joavkkuin mii šattai bivnnuhin miehtá Norgga. Norsktoppenii gárte sis máŋga lávlaga, ja dáidetge oallugat muitit sihke Deanu Májjá ja Boares Muittut, muitala Langstrand-Andersen.  

Festivála duođašta maiddái ahte áibbas ođđa sámi joavku, ISÁK, čuojaha dán jagi Márkomeanus. Joavku lea 19-jahkásaš Ella Marie Hætta Isaksena oiddot ja orruge dáppe davvin šaddamin dán jagi háleštanfáddán, go musihkas lea sáhka. Joavku almmuhii dán vahkku vuosttaš siŋgela, "Čurves munnje", ja Miniøya festivála Oslos lea jo várren sin dán geassái. ISÁK seaguha juoigama, pop ja urbána synthaid, ja johtáladdá geabbilit gaskal sáme- ja eaŋgalasgiela. 

- Leat erenoamáš čeavlát go dán jagi beassat easkaálgi ISÁK joavkku vuosihit Márkomeanu gussiide. Ella Marie Hætta Isaksen, guhte lea joavkku njunuš, lei oainnat okta dan viđa nuoras geaid válljiimet oassálastin Márkomeanu “Nuoraid Sessions”-doibmii, mii lei taleantaprošeakta sámi nuoraide jagis 2016. Jáhkán sin ollet mealgat dobbelii Sámi ja Davvi-Norgga rájiid, loahpaha Langstrand-Andersen.

Lassin Deatnogátte Nuoraide ja ISÁK jovkui, de lea almmuhan Biru Baby, SlinCraze ja Kalle Urheima dán jagi musihkkaprográmmii.