PREASSA // PRESSE

Mii ávžžuhit preassa ohcat akrediterema buori áiggis ovdal festivála. Mii meannudit ohcamiid dađistaga. 2019:s lea vejolaš ohcat preassaakrediterema gitta vuossárga 22. b. Ii sáhte vuordit ahte ohcamat mat leat sáddejuvvon dan maŋŋá meannuduvvojit.
Akkrediteren fállojuvvo doaimmahusaide geat buvttadit sisdoalu Márkomeannu-festiválas.

//

Vi anmoder pressen om å søke om akkreditering i god tid før festivalen. Søknader behandles fortIøpende. I 2019 er det mulig å søke om presseakkreditering til og med mandag 22. juli. Søknader sendt etter denne datoen kan pressen ikke regne med vil bli behandlet.
Akkreditering gis til redaksjoner som skal produsere redaksjonelt innhold om Márkomeannu-festivalen.

 

Namma / Navn *
Namma / Navn