Torsdag 28. juli

18:00: Festivalåpning

Festivalbibliotek åpner

18:30: Noerehlåavtege! åpner

Fredag 29. juli

10:00: Duodjistasjoner åpner Gammelscenen

Marked åpner Gállogieddi

11:00: Festivalbibliotek åpner

Historievandring

12:00: Noerehlåavtege! åpner

20:00: Konsertstart

 

 

Lørdag 30. juli

10:00: Duodjistasjoner åpner Gammelscenen

Marked åpner Gállogieddi

11:00: Ofoten Sparebanks Vardemarsj:
Start konkurranseklasse
Ved billettsalget på festivalområdet

Festivalbibliotek åpner

12:00: Noerelåavtege! åpner

12:30: Ofoten Sparebanks Vardemarsj: Premieutdeling Ved låven på Gállogieddi

15:30/16:00: Kulturskogen Start ved gammen 60 min

17:00: Pils & Poesi Bárlávvu 45 min

20:00: Konsertstart