AMOC

Lea dušše Amoc guhte sáhttá gohčodit iežas “Aanaar master of ceremony”, ja dan son galgá buriin oamedovdduin dahkat. Son lea áidna ráppár máilmmis guhte ráppe anárašsámegillii, ja nu son leage albma duohta sámegiela ealáskahtti. Mii deaivvadeimmet suinna go son lei oahpahallin 2004:s ja 2007:s, ja go don dál deaivvadat suinna 2016:s de lea ieš dat oahpaheaddji guhte lávke lávdái. Moatti jagi jaskatvuođa maŋŋá boahtá Amoc dál ođđa šuoŋaiguin, ja mii leat luohtehahtti gálduin gullan ahte son lea áigeguovdil ođđa skearruin 2016:s. Márkomeannu, dán it galgga manahit. Ale manat dán. 

Ingen andre enn Amoc kan skilte med tittelen “Aannaar master of ceremony”, og det gjør han også med rette. Som den eneste rapperen i verden som rapper på inarisamisk, er han intet mindre enn en trykkbølge av samisk språkrevitalisering. Vi møtte han som læregutt i 2004 og 2007, når du nå møter han i 2016 er det læremesteren selv som entrer scenen. Etter noen år med stillhet er Amoc ute med nytt materiale, og vi har fra sikre kilder at han er plateaktuell i år. Márkomeannu, ikke gå glipp av dette. Ikke gå glipp av dette.