ARVVAS

Juoigi Sara Marielle Gaup Beaska ja bássačuojaheaddji/lávlu Steinar Raknes leaba Arvvas. Gaup Beaskka vuostálas jietnageavahemiin, ja Raknesa ruostu ja mearálaš jienain, beassat mii vásihit áidnalunddot konseartta Gállogiettis. Ovttas diktiba luođi seaguhuvvot americanain, bluesain, rockain ja popain. Vuosttašskearru riegádii dan bokte ahte jietnafiillat sáddejuvvojedje gaskal Argentina ja Deanu, ja dalle ii leat imaš ahte šattai hui roastilis šáŋŋerseaguhus. Lea beaggán ahte Arvvas bidjá leavttu guldaleddjiide, mii sávvat don leat gearggus dánsut, ávvudit ja gieđaid speažžut!

Joikeren Sara Marielle Gaup Beaska og bassisten/sangeren Steinar Raknes utgjør duoen Árvvas. Med Gaup Beaskas stemme som har en bølge av kontraster, og Raknes hese og jordnære stemme, kommer vi til å være vitne til en utrolig konsert på Gállogieddi. Sammen lar de joiken blandes sammen med americana, blues, rock og pop. Debutalbumet ble til av lydfiler som ble sendt frem og tilbake mellom Argentina og Tana, og da er det ikke rart at det ble en så kul sjangermiks. Árvvas har rykter på seg å sette fart i publikum, så vi håper du er klar til å danse, heie og klappe.