Giellabargit 2.0:
Kurssas duohtavuhtii

Sámegiella lea Márkomeanu váibmogiella. Ii leat beare dat ahte sámegiella galgá leat vuosttaš mainna min festiválaguossit deaivvadit, muhto midjiide lea maiddá dehálaš ahte sis guđet ráhkadit Márkomeannu galgá leat sámegiella okta sin bargogielain. Jus sámegielas galgá leat makkárge vejolašvuohta birget boahtteáiggis, fertet mii álgit iežaineamet. Danne lea Márkomeannu máŋggaid jagiid bargan aktiivvalaččat giellanannendoaimmaiguin Márkomeanu bargoveagas, min Čávva. Čávva lea duortnus-sámi suopmana sátni mii čilge olbmo guhte lea barggán, ja lea hui vuogas sátni mii čilge Márkomeannu bargiid. Ulbmil lea dagahit sámegiela Márkomeanu bargogiellan.

Dán jagi oainnát eanet galbbaid, liibmagovaid ja soaitá biktasiid festiválaguovllus. Buot sánit ja doahpagat leat čállon báikkálaš suopmanii mii hállojuvvo Lulli-Romssas ja Ofuohtas. Dá lea okta oassi min giellavuoruheamis, ja mii sávvat min áŋgiruššan boahtá festivála gussiide maid buorrin.

Prošeakta čađahuvvo doarjagiin Sámedikkis.

 

 

 

Giellabargit 2.0: fra kurs til virkelighet

Samisk er Márkomeannus hjertespråk. Ikke bare vil vi at samisk skal være det første våre festivalgjester møter, men for oss er det også viktig at de som lager Márkomeannu har samisk som ett av sine arbeidsspråk. Skal samisk som språk ha noen sjanse i fremtiden, må vi starte med oss selv. Derfor har Márkomeannu over flere år jobbet aktivt med språkstyrkingsprosjekt innad i Márkomeannus stab, vår Čávva. Čávva er et tornesamisk dialektord for en person som liker å arbeide mye og lenge, en svært passende beskrivelse av Márkomeannus stab. Formålet er å gjøre arbeidsspråket i Márkomeannu til samisk.

I år vil du kunne se flere skilt, klistremerker og kanskje klesplagg rundt om på festivalområdet. Alle ord og begreper er skrevet på den lokale dialekten som brukes i Sør-Troms og Ofoten. Dette er én del av vår språksatsning, og vi håper festivalens gjester også kan nyte godt av satsningen.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Sametinget.