GIRJEALMMUHEAMIT

Ii juohke gilis leat iežas girjelágádus, ja erenoamážit ii sierra sámi girjelágádus. Skániid Girjie lea 18 jagis riggodahttán min sámi girjjálašvuođain, ja mii leat rámis go beassat leat searvvis ovdanbuktit lágádusa ođđa girjjiid maiddá dán jagi!

Čuovvovaš girjjit almmuhuvvojit dán jagi:

  • “Márkogilliid boalgan vai sámi oahpisteaddit?”, doaimmaheaddjit: Anja Komic Golar, Ardis Ronte Eriksen, Asbjørg H. Skåden, Eirik Mohaug, Gunn Myrnes Osen, Oddveig Nymo Dalbakk
  • Jïjjestaaloe - buerie jïjjevaajese unnemesidie”, tjaelije jïh guvviedæjja: Alice M. Pedersen
  • „Aeredsnaestie“, tjaelije jïh guvviedæjja: Alice M. Pedersen

BEAIVI: Lávvardaga 29. b
GOAS: 14.00
GOS: Festiválagirjerájus
GIELLA: Sámegiella ja dárugiella


BOKLANSERINGER

Det er ikke alle bygder som kan skilte med sitt helt eget forlag, spesielt ikke et eget samisk forlag. Skániid Girjie har gjennom 18 år beriket oss med samisk litteratur, og vi er stolte av å få være med på å presentere forlagets nye bøker også i år!

Følgende bøker lanseres i år:

  • “Markebygdas skamobjekt eller samiske snuoperatører?”, redaktører: Anja Komic Golar, Ardis Ronte Eriksen, Asbjørg H. Skåden, Eirik Mohaug, Gunn Myrnes Osen, Oddveig Nymo Dalbakk
  • “Natttrollet – en godnatthistorie for de aller minste”, forfatter og illustratør: Alice M. Pedersen
  • „Morgenstjernen“, forfatter og illustratør: Alice M. Pedersen

DAG: Lørdag 29. juli
TID: 14.00
STED: Festivalbiblioteket
SPRÅK: Nordsamisk og norsk