Historjávádjolus Veaggu

Dán jagáš historjávádjolus váldá min mielde mearragáddái, ja lea albma sohkarbihttá man ii oktage berre manahit. Mii mannat Veaggui, Evenášši suohkanis. Veaggu lea mearrasámi giláš, gos leat ollu sámi kulturmuittut ja visttit, ja maiddá sámi sieidi.

Mii vuolgit Skáhpečorus mii leamaš árbevirolaš sámi dállodoallu 1864 rájes. Vuollin oainnát mo dohko deaivvat. Dáppe leat njeallje goahteduktásaji, mat muitalit mo orrun ja dállodoalut leat ovdánan ja sturron.

Das mii vuodjit ovttas várdádallanbáikkis mii lea Silbagearggi bajábealde. Silbageargi lea sámi sieidi, mii lea duođaštuvvon máŋgga čálalaš gálduin áiggiid čađa. Dáppe mii bures oaidnit Bassevári mii lea Dielddasullos, ja namma jo muitala ahte lea bassi várri. Várdobáikkis mii vuodjit ovttas Veaggui, gosa mii guođđit biillaid ja gulul váccašat.

Fárus mis lea oahpisteaddji ja arkeologa Arne Håkon Thomassen. Su áhči beale sohka lea Veakkus eret, ja son bargá beaivválaččat Sámedikki ossodagas Ájluovttas Divttasvuonas. Son lea dokumenteren máŋga sámi kulturmuittu Veakkus.

Vádjolus heive eatnašiidda, ii leat alla leaktu ja lea jalgat ja buorre vázzit. Mátki bistá sullii 3 diimmu. Mii ávžžuhat buohkaid vuodjit ovttas earáiguin jus leaš vejolaš.

Váldde termosa ja niestti mielde ja vuolgge fárrui oahppomátkái!

Historjávádjolus lágiduvvo ovttas Sámedikkiin.

BEAIVI: Bearjadaga 28. b
GOAS: 11.00
GOS: Deaivvadat Amund báikkis Veakkus, Evenáššis
GIELLA: Dárugiella

FUOMÁŠ! Ii festiválabáikkis.


Historievandring Veggen

Årets historievandring tar oss med til sjøkanten, og er en ekte godbit ingen burde gå glipp av. Turen går til Veggen i Evenes kommune. Veggen er en sjøsamisk bygd, med mange samiske kulturminner og bygninger, og ikke minst en samisk offerstein.

Vi starter ved Skáhpečorru/Amundsplassen som har vært en tradisjonell samisk husmannsplass siden 1864. Under ser du hvordan du finner frem dit.  Her finnes det hele fire gammetufter, som forteller hvordan bosetningen og husholdene har utviklet seg og økt i størrelse.

Derfra kjører vi i samlet flokk til utkikksplassen ovenfor Silbageargi/Sølvsteinen. Sølvsteinen er en samisk offerstein, som har vært dokumentert i en rekke skriftlige kilder opp gjennom tidene. Herfra har vi også god utsikt over til Bassevárre/Helligtinden på Tjeldøya, og som navnet sier er det et hellig fjell. Fra utkikksplassen kjører vi samlet til Veggen, hvor vi parkerer bilene og spaserer i rolig tempo.

Med oss på turen har vi kjentmann og arkeolog Arne Håkon Thomassen. Hans farslekt er fra Veggen, og han jobber til daglig på Sametingets avdeling på Drag i Tysfjord. Han har dokumenter flere samiske kulturminner i Veggen.

Vandringen passer for de aller fleste, det er sakte tempo og lett terreng. Turen varer i omlag 3 timer. Vi oppfordrer alle til å samkjøre så langt det lar seg gjøre.

Ta med termos og matpakke og bli med på en lærerik formiddagstur!

Historievandringen arrangeres i samarbeid Sametinget.

DAG: Fredag 28. juli
TID: 11.00
STED:
Oppmøte ved Amundplassen i Veggen, Evenes SPRÅK: Norsk

MERK! Annet sted enn festivalplassen.