Luohti ja lihkadeapmi

Váimmolaččat bures boahtin luođi máilbmái! Ovttas Anne Lise Varsiin áigut mii juoigat, stoahkat ja dánsut! Mii bovdet unnimusaid gelddolaš ja stoahkalas boddui, masa buohkat sáhttet searvat. Heive mánáide gaskal 4-10 jagi, muhto maiddá nuorat mánát sáhttet leat mielde go sis lea oadjebas giehta masa sáhttet dollet. Dása ii dárbbaš ovddalgihtii dieđihit, lea beare boahtit!

Lágiduvvo doarjagiin Frifond:s.

BEAIVI: Bearjadaga 28. b
GOAS: 13.30
GOS: Boareslávddis
GIELLA: Davvisámegiella ja dárugiella

Joik og
bevegelse

Hjertelig velkommen inn i joikens verden! Sammen med Anne Lise Varsi skal vi joike, leke og danse! Vi inviterer de minste til en spennende og lekfull stund, hvor alle kan delta. Passer for barn mellom 4-10 år, men også yngre barn kan være med i følge med en trygg hand. Det er ingen påmelding, så det er bare å møte opp!

Arrangeres med støtte fra Frifond.

DAG: Fredag 28. juli
TID: 13.30
STED: Gammelscenen
SPRÅK: Nordsamisk og norsk