KULTURMEAHCCI

Márkomeanus lea albma máinnasmeahcci. Olbmot geat vulget meahccái, besset mielde vádjolussii gonnes ihtet doppe dáppe dáiddavásáhusat, kulturvásáhusat, hirpmástuhtti vásáhusat. Muitaluvvo ahte máŋga festiválamanniid buoremus Márkomeannu-vásáhusat vulget Kulturmeahcis, midjas lea leahkán hui bivnnut álggu rájes. Mii eat udno eat geasage dan massit.

BEAIVI: Lávvardaga 28. b
GOAS: 15.30 / 16.00
GOS: Vuolgga goađi luhtte


KULTURSKOGEN

På Márkomeannu finnes det en ekte eventyrskog. Publikum som besøker skogen, blir tatt med på en vandring hvor det dukker opp kunst, kultur og overraskelser både her og der. Det ryktes om at flere festivalpublikummere har hatt noen av sine beste Márkomeannu-opplevelser i Kulturskogen, som har vært en kjempesuksess de årene den har blitt gjennomført. Dette anbefaler vi ingen å gå glipp av.

DAG: Lørdag 29. juli
TID: 15.30 / 16.00
STED: Start ved Gammen