KULTURMEAHCCI

Mii leat gullan ahte kulturmeahcci lea dat čáffadeamos mii mis lea Márkomeanus, sihke lagaškonsearttain goavddi vuolde, juoigi ofelastiin, mánáidteáhteriin, diktalohkamiin ja imaš dáiddainstallašuvnnain. Kulturmeahcis eai leat rámmat mat mearridit mii sáhttá geavvat ja mii ii, ja ii oktage dieđe mii ihkinassii sáhttá ihtit kulturmeahcis. Mii sáhttit gal dovddastit ahte bálgá mielde leat suohtasis ovdanbuktimat!

Kulturmeahcci lei álggus mánáide kulturbálggis, muhto lea ovdánan šaddat bálggisin sihke mánáide ja rávisolbmuide. Lea miellagiddevaš buohkaide, sihke unnibuidda ja stuorábuidda!

Lávvardaga 30. b. suoidnemánnu 15.30 ja 16.00. 

KULTURSKOG

Vi har hørt rykter om at kulturskogen er det kuleste vi har på Márkomeannu, med både intimkonsert i gapahuken, barneteater, joik, poesiopplesning og merkelige kunstinstallasjoner. Kulturskogen har ingen rammer som bestemmer hva som kan skje eller ikke, og ingen vet hva slags fanterier som dukker opp i kulturskogen. Vi kan røpe at det vil være løype full av gøyale opptredener!

Kulturskogen startet som en kulturløype for barn, men har utviklet seg til å til å bli en løype også for voksne. Det er interessant for alle og enhver, både store og små!

Lørdag 30. juli kl. 15.30 og 16.00.