MEDIEBÁDJI#

MÁRKOMEANNU

Leatgo instagramsmiđđa? Vai leatgo gaittiinnaid jiellat Snapas? Dahje soaitá dus beare lea miella oažžut vejolašvuođa leat doppe gos dáhpáhuvvá?

Dán jagi besse nuorat ieža gokčat Márkomeanu! Ovttas mediafitnodagain Harstad Tidende:in cegget mii sierra preassalanja festiválabáikái. Doppe galget nuorat oažžut buori bagadallama hárjánan journalisttain Harstad Tidende:s ja leat mielde reidet neahtta-tv ja neahttaáššiid njuolga festiválas. Oasseváldit ožžot gait preassavuoigatvuođaid, ja ožžot eksklusiiva vejolašvuođa jearahallat Márkomeanu artisttaid. Juohkehaš guđes lea jierbmetelefovdna sáhttá searvat! Bádji lágiduvvo festiválavahkku bearjadaga ja lávvardaga ja dasa ferte ovddal gihtii dieđihit searvama. Leat ráddjejuvvon sajit. Gáibiduvvo Nuoraidmeannu- dahje festiválapássa searvamii.

Heive 13-20 jahkásaččaide.

Bearjadaga dii. 10.30 Gállogieddis
Lávvardaga dii. 10.30 Gállogieddis

DIEđIHEAPmI:

 

MEDIEVERKSTED#

MÁRKOMEANNU

Er du en kløpper på Instagram? Eller kanskje du er alles favoritt på Snap? Eller kanskje du bare har lyst til å ha muligheten til å være der det skjer?

I år skal ungdommen selv få æren av å dekke Márkomeannu! I samarbeid med mediebedriften Harstad Tidende setter vi opp et eget presserom på festivalarenaen. Her skal ungdommen, med kyndig veiledning av erfarne journalister fra Harstad Tidende, få være med på å lage nett-tv og nettsaker direkte fra festivalen. Deltakerne får alle presserettigheter, og vil få eksklusiv mulighet til å intervjue Márkomeannus artister. Alle med en smarttelefon kan delta! Verkstedet arrangeres fredag og lørdag i festivaluka og har forhåndspåmelding. Det er begrenset antall plasser. For deltakelse kreves Nuoraidmeannu- eller festivalpass.

Passer for aldersgruppen 13-20 år.

Fredag kl. 10.30 på Gállogieddi
Lørdag kl. 10.30 på Gállogieddi

PÅMELDING:

 

 

Riegadandáhton / Fødselsdato / Birth date *
Riegadandáhton / Fødselsdato / Birth date *
Glutenallergiija, vegetariána jna. / Glutenallergi, vegetarianer etc. / Gluten allergy, vegetarian etc.