Márkomeannu lea maiddái festvála veagaide. Mis lea sierra festivála mánáide, Mánáidmennu, mii lágiduvvo sihke bearjadaga ja lávvardaga. Dalle mánát sáhttet oassálastit iešguđetlágan doaimmain ja čájálmasain. Ii dárbbaš ovddalgihtii dieđihit ahte áigu searvat, boađe goas hiehpá! Buot mánát geat servet ožžot beivebiepmu dii. 12.30 goappašiid beivviid, maid mii ovttas boradit.

Márkomeanus lea sierra veahkagohttensadji, mii lea festiválabáikki bálddas. Dán gohttensadji heivet buohkaide geat háliidit návddašit festivála, muhto háliidit jaskadet birrasis leat eahkedis.

Juos buvttát veaga viessobiillas dahje viessovovnnas, de mis lea sierra bisánansadji dutnje, mii lea nuvtta.

Festiválas mii vuovdit njálgga ja báikkálaš biepmu, ja visot heivve mánáide.

Rahpanáiggit Boaššu

Duorastaga: 17.00-20.00
Bearjadaga: 10.00-02.45
Lávvardaga: 10.00-02.45
Sotnabeaivi: 10.00-13.00

Vuollel gávnnát oppalašlisttu doaimmain ja čájálmasain, mat heivve sihke nuorra ja ráves mánáide.

MÁNÁIDČIEHKA

Dán jagi leat mii ožžon sierra guovllu Gállogiettis, Lávddi bálddas. Doppe leat stohkosat ja doaimmat gait ahkásaččaide olles vahkkuloahpa, ja doppe ii dárbbaš diimmu čuovvut. Guovlladehpet dáppe ja suohtastallet ámadeadjonjuohtamiinja legohuksemiin ja eará suohttasiiguin. Ii gámno buoret sadji unnit ja stuorát olbmuide luoitit olggiid ja hutkáivuođa diktit mearridit!

Mánáidčiehka doaibma čoahkkananbáikin min nuoramus festiválagussiide ja sin mieđušteddjiide, muhto lea maiddá báiki gos gámná gait dieđuid Mánáidmeannu birra.

Bearjadaga ja lávvardaga dii. 10.00-15.00
Boareslávddi alde

AKROBATIHKKA JA TURNEN

Čuočču oaivvi alde, vácce gieđaiguin, gubbarastte, ja haskka iešguđetge vugiid mielde! Siđatgo oahppat turnet? Máhtátgo jo? Orrugo váttis? Soaitá ilá álki? Váikke mo de leaš, dán jagáš Mánáidmennui boahtiba superčeahpes dánssut Nicolai López ja Bjørn Tore Hilmarsen. Jus jáhkát dát heive dutnje, ja soaitá du rádnái, boađe! Ii dárbbaš ovddalgihtii dieđihit searvama, beare boađe!

Bearjadaga dii. 11.00-12.30
Mánáidmeannutealttas

LIHKADEAPMI JA DÁNSUN

Váimmolaččat buresboahtin suohtas dánsunboddui! Ánná Kátri Helander guhte jođiha dán, lea máilmmi čeahppi dánsut sihke čoavjedánsuma ja HipHopa. Jus du mielas lea somá dánsut, boađe! Jus it máhte maidige, dahje máhtát veahá dahje unnán dánsuma birra, boađe! Jus siđat oahppat heanup ja suohtastallat, boađe! Šluvgil nannosit! Ii dárbbaš ovddalgihtii dieđihit searvama, beare boađe!

Bearjadaga dii. 13.30-15.00
Lávvardaga dii. 11.00-12.00
Mánáidmeannutealttas

DOHKKÁTEÁHTER ELLE JA ÁNDÁ GUOVTTUIGUIN

Várdobáiki lágida dohkkáteáhtera mas mii deaivvadit Elle ja Ándá. Elle mielas lea ártegis hádja juhkančázis, leago son uldda gii lea dáppe fidnan? Ovttas mii iskat gii lea čáhcegáivo durddidan lužain.

Tone Elvebakk ja Beatrice Fløystad nektet dohkáid Uldda, Elle ja Ándá. Janne Olsby lea muitaleaddji.

Lávvardaga dii. 12.00-12.30
Stuorlávus

KLOAVDNAKURSA

Mis lea nu lihkku go sáhttit bovdet Ingá Márjá Sarre ruovttuluotta Mánáidmennui, ja ovttas galgat mii oahpásnuvvat oahpes figuvrrain, kloavnnain. Mii deaivvadat teáhterkloavnnain, ja beassat oaidnit mo sáhttá leat suohtasis kloavdna goanstavuovttaid ja menddo stuorra skuovaid haga. Dáppe mii galgat leat friddja ja gámnnat min siskkáldas kloavnna. Ii dárbbaš ovddalgihtii dieđihit searvama, beare boađe!

Lávvardaga dii. 14.00-15.30
Mánáidmeannutealttas

Márkomeannu er en festival for familier også. Vi har en egen festival for barna, Mánáidmeannu, som arrangeres både fredag og lørdag. Der kan barna kan være med på forskjellige aktiviteter og forestillinger. Det er ingen påmelding til Mánáidmeannu, og alle programpostene er åpne for alle festivaldeltakere. Alle barn som deltar får servert lunsj kl. 12.30 hver dag, og den spises sammen i godt selskap.

Márkomeannu har vi en egen familiecamp, Veahkagohttensadji, som ligger helt nært selve festivalområdet. Denne campen passer for alle som ønsker å nyte festivalen, men vil ha stillere omgivelser på kvelden og natta.

Om du tar med deg familien i bobilen eller campingvognen, har vi en egen parkering for disse, som er gratis.

På festivalen selger vi mat fra vårt flotte, lokale kjøkken, og alle rettene passer for barn.

Åpningstider Boaššu

Torsdag: 17.00–20.00
Fredag: 10.00–02.45
Lørdag: 10.00–02.45
Søndag: 10.00–13.00

Under finner du en oversikt over aktiviteter, forestillinger for både unge og voksne barn.

BARNEKROKEN

I år har vi fått vårt eget område på Gállogieddi, rett ved Scenen. Der vil det gjennom helga være leker og aktiviteter for alle aldre, og det vil ikke være noe press på å holde klokka her. Kom inn om og hygg dere med alt fra ansiktsmaling til legobygging. Et perfekt sted for små og store til å senke skuldrene og slippe kreativiteten løs!

Barnekroken vil fungere som et samlingsted for våre yngste festivaldeltakere og deres følge, men det vil også være et sted hvor all informasjon om Mánáidmeannu vil være oppført.

Fredag og lørdag kl. 10.00-15.00
På Gammelscenen

AKROBATIKK OG TURN

Stå på hodet, gå på henda, stupe kråke, slå hjul eller slå araber! Vil du lære dette? Kan du det allerede? Høres det vanskelig ut? Kanskje veldig lett? Uansett, på årets Mánáidmeannu kommer de superdyktige danserene Nicolai López og Bjørn Tore Hilmarsen for å lære oss mer akrobatikk og turn. Hvis du tror dette passer deg, og kanskje vennen din, ta turen da vel! Det er ingen påmelding, bare å møte opp!

Fredag kl. 11.00-12.30
I Mánáidmeannuteltet

BEVEGELSE OG DANS

Hjertelig velkommen til en lekfull dansestund! Ánná Kátri Helander som leder dette, er kjempeflink blant annet i magedans og HipHop. Hvis du syns det er gøy å danse, kom! Kan du ingenting, litt eller mye om dans, kom! Vil du lære mer og bare ha det gøy, kom! Rist løs! Det er ingen påmelding, bare å møte opp!

Fredag kl. 13.30-15.00
Lørdag kl. 11.00-12.00
i Mánáidmeannuteltet

DUKKETEATER MED ELLE OG ÁNDÁ

Várdobáiki har laget en dukketeaterforestilling der vi møter Elle og Ándá i aksjon. Elle synes det lukter litt mistenkelig av drikkevannet, kan det være uldda som har vært på ferde? Sammen finner vi ut hvem som har puttet bæsj i brønnen.

Dukkene Uldda, Elle og Ándá styres av Tone Elvebakk og Beatrice Fløystad. Janne Olsby er fortelleren.

Lørdag kl. 12.00-12.30
i Stuorlávvu

KLOVNEKURS

Vi er så heldig å kunne invitere Ingá Márjá Sarre tilbake til Mánáidmeannu, og sammen skal vi knytte bekjentskap til en kjent figur; Klovnen. Vi vil møte på teaterklovnen, og se på hvordan man kan være en morsom klovn uten å ha parykk og for store sko. Her skal vi slippe oss løs og finne vår indre klovn. Det er ingen påmelding, bare å møte opp!

Lørdag kl. 14.00-15.30
i Mánáidmeannuteltet