SÁGASTALLAN DOLLAGÁTTIS
MARJA MORTENSSONAIN

Oahpásmuva juigiin ja artisttain Marja Mortenssonain ovdal go deaivvadat suinna min váldolávddis! Mortensson lea Engerdalas norgga bealde eret, ja sus lea oarjelsámegiella lávdegiellan. Son lea váldán luođi ruovttuluotta, ja mii deaivvadat suinna go ságastallá sámi girječálliin ja girjjálašvuođadihttiin Harald Gaskiin. Ovttas galgaba soai guorahallat luođi kulturárbin ja kulturguoddin. Ságastallamis hoallaba fáttáid birra mat gusket luođi vássánáigái, dálááigái ja boahtteáigái. Soaitá ságastallan čađahuvvo luođi vehkiin?

SAMTALE RUNDT BÅLET MED MARJA MORTENSSON

Bli kjent med joikeren og artisten Marja Mortenssen før du møter henne på vår hovedscene! Mortenssen er fra Engerdal på norsk side, og har sørsamisk som sitt scenespråk. Hun har tatt joiken tilbake, og vi møter henne i en samtale med den samiske forfatteren og litteraturviteren Harald Gaski. Sammen skal de utforske joiken som kulturarv og kulturbærer. Samtalen vil ta for seg tema som kretser rundt joikens fortid, nåtid og fremtid. Kanskje samtalen vil utspille seg ved hjelp av joik?