PILSNÁR & POESIIJA

Go leat gakcun dan guhkes vuostálaga ja leat Gállogiettis, de leat measta joavdan. De ii leat go bidjat njuni báraguovllu guvlui, ja báralávvui. Go doppe dat geavvá. Doppe dat pilsnár deaivvada poesiijain. Stina Inga boahtá lohkat oasáža Jag dör en kort stund, midja lea guhkesdikta mas nisu govvádallá iežas eallima ráhkisvuođa, midjas muhtin áiggi maŋŋá rievdá bahča beahttašupmin, panihkalaš ballun ja jápminballun. Ovttas Stina Ingain boahtá Risten Biret Elle Eira, nuorra taleanta guhte vuittii Giellamiella čállingilvvu. Son galgá lohkat oasáža noveallas Sohkarieti, midja lea nissona birra guhte heahpatvuođa dihte guođđá iežas máná meahccái jápmit. Lea láhččojuvvon gelddolaš eahkedii Gállogiettis!

Pilsnár & poesiija lea ovttasbargu Romssa fylkkagirjerádjosiin.

Lávvardaga 30. b. suoidnemánnu dii. 17.00 Bárlávvus.

PILS & POESI

Når du har gått opp den lange bakken og kommet på toppen av Gállogieddi, er du nesten fremme. Da er det bare å sette nesen mot barområdet og barlávvuen. For det er der det skjer. Det er der pilsen møter poesien. Stina Inga kommer og leser utdrag fra Jag dör en kort stund, som er et langdikt der en kvinne skildrer sin livs store kjærlighet, som etter en stund blir forvandlet til en bitter skuffelse, panisk redsel og dødsangst. Sammen med Stina Inga kommer Risten Biret Elle Eira og Johan Sandberg McGuinne. Risten Biret er et ungt talent som vant skrivekonkurransen Giellamiella. Hun skal lese utdrag fra novellen Sohkarieti, som handler om en kvinne som på grunn av skammen forlater sitt barn i skogen for å dø. Johan er en sørsamisk og skotsk gælisk lærer, joiker og språkaktivist, som skal lese utdrag fra sitt bidrag til 'Giellamiella'. Det er dekket for en spennende helaften på Gállogieddi. 

Pils & poesi arrangers i samarbeid med Troms fylkeskommune. 

Lørdag 30. juli kl. 17.00 i Bárlávvu.