GOVAT & MUITALUSAT

Mo elle sámi márkkogilážiin 100 jagi áigi? Dán jagi lea dus vejolašvuohta oaidnit vuosehusa "Govat & Muitalusat" Márkomeanus. Dološ govaid ja muitalusaid bokte mat leat čadnon olbmuide govain, beasat oaidnit mo eallin lei čuođi jagi áigi sidjiide geat ásse áiddo min ruovttuguovlluin. Vuosehus muitala sámi ássama ja eallima birra gaskal 1910 ja 1925 Davvi-Nordlánddas ja Lulli-Romssas.

Lea Várdobáiki sámi guovddáš mii lea buvttadan vuosehusa, ja lea oassin čalmmustahttit vuosttaš sámi riikkačoahkkima mii dollojuvvui Troandimis 100-jagi áigi.

BEAIVI: 27.-30.07.2017
GOS: Láđus

FOTO & FORTELLINGER

Hvordan var livet i de samiske markebygdene for 100 år siden? I år får du anledning til å se utstillingen "Foto & Fortellinger" på Márkomeannu. Gjennom gamle fotografier og historier knyttet til menneskene på dem, vil du få et innblikk i hvordan livet for hundre år siden var for de som bodde nettopp i våre hjemtrakter. Utstillingen forteller om samisk bosetting og liv mellom 1910 og 1925 i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Utstillingen er produsert av Várdobáiki samiske senter, og er en del av markeringen av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917.

DAG: 27.-30.07.2017
STED: Låven

Headjabasit Ivvárstádiin, 1917 // Bryllupshelg på Ibestad, 1917 Govva//Foto: Klas Henriksen

Headjabasit Ivvárstádiin, 1917 // Bryllupshelg på Ibestad, 1917
Govva//Foto: Klas Henriksen