MÁRKANAT

Vuosttaš festivála rájes 1999:s lea festiválamárkana višuvdna leamaš fállat sámi kvaliteahttabuktagiid. Márkomeanus galgá sáhttit oastit albma sámi buktagiid maid dárbbaha, ii duššiid. Festiválas lea ain dát višuvdna, ja mii sihtat juohke jagi fállat buoret márkaniid go jagi ovdal.

2015:s lei Márkomeannu mielde servodatdigaštallamis go bivddiimet gávpejasaid ahte eai galgan váldit goansta sámegahpiriid mielde, muhto mii lea albma sámi kvaliteahttabuvtta dan ii leat Márkomeannu iige Sámi servodat nagodan gávnnahit. Soaitá mii lahkonat vástádusa dán jagáš Márkomeanus Sesam-semináras mii lea fáttá birra. Vaikke mo de leaš, de sáhtát illudit márkaniidda gos vugdojuvvo vaikke mii ja gos sávvamis gámnnat dan man ozat.

MARKED

Helt fra første festival i 1999 har festivalmarkedet vært bygget på en visjon om å tilby samiske kvalitetsprodukter. På Márkomeannu skulle man få kjøpe skikkelige samiske produkter man har bruk for, og ikke tull. Den visjonen holder festivalen fast på, og vi ønsker hvert år å tilby et bedre marked enn året før.

I 2015 bidro Márkomeannu til samfunnsdebatten ved å be selgerne om ikke å ta med såkalte falske sameluer, men hva som er et skikkelig samisk kvalitetsprodukt har verken Márkomeannu eller det samiske samfunnet klart å konkludere om. Muligens kommer vi litt nærmere på årets Sesam-seminar på Márkomeannu som omhandler temaet. I alle tilfeller kan du glede deg til et variert og godt marked hvor du forhåpentligvis finner det du leter etter.