GIRJEALMMUHEAMIT

Ii juohke gilis leat iežas girjelágádus, ja erenoamážit ii sierra sámi girjelágádus. Skániid Girjie lea 17 jagis riggodahttán min sámi girjjálašvuođain, ja mii leat rámis go beassat leat searvvis ovdanbuktit lágádusa ođđa girjjiid maiddá dán jagi!

Čuovvovaš girjjit almmuhuvvojit dán jagi:

  • Beate Heide: Cuvkejuvvon váibmu- govvagirji mánáide ja rávisolbmuide (mánáidgirji)
  • Magne Einejord: Áiggit iežahuvvet (jietnagirji)
  • Aslaug Olsen: Samisk gårds-og slektshistorie i Ofoten og Sør-Troms (2. girji)

BOKLANSERINGER

Det er ikke alle bygder som kan skilte med sitt helt eget forlag, spesielt ikke et eget samisk forlag. Skániid Girjie har gjennom 17 år beriket oss med samisk litteratur, og vi er stolte av å få være med på å presentere forlagets nye bøker også i år.

Følgende bøker lanseres i år:

  • Beate Heide: Det knuste hjertet- en billedbok for barn og voksne (barnebok)
  • Magne Einejord: Áiggit iežahuvvet  (lydbok)
  • Aslaug Olsen: Samisk gårds-og slektshistorie i Ofoten og Sør-Troms (2. bind)