OAHPA JUOIGAT 1-2-3

Divtte luođi ruodjat miehtá Márkomeanu! Bearjadaga ja lávvardaga festiválas lágiduvvo drop-in kursa juoigamis, buohkat geat sihtet sáhttet searvat. Dáppe galgá leat vuollegis lasáš juoigat, ja oasseváldit ožžot vejolašvuođa oahppat juoiganteknihka hárjánan juoigis. Soaitá oahpat mo sáhtát geavahit luođi irggástallamii?

LÆR Å JOIKE PÅ 1-2-3

La joiken runge over Gállogieddi! Fredag og lørdag i festivalen arrangeres det drop-in kurs i joik, hvor alle som skulle ønske det kan delta. Her skal det være lav terskel for å joike, og deltakerne får mulighet til å lære seg joiketeknikk av en erfaren joiker. Kanskje lærer du hvordan bruke joik til litt flørting?