SESAM-SEminára:

Sámegiella vai dárogiella:
Váttis válljet?

Gollegiella. Váibmogiella. Sámegiella. Ráhkis mánás leat máŋga nama. Giella lea dehálaš oassi olbmo identitehtas, ja giella lea juoga man oahppagoahtit jo eatni heakkas. Leat ollu jearaldagat mat čuožžilit áiddo šaddan váhnemin. Galggango hoallat sámegiela vai dárogiela mánáin? Sáhtángo geavahit sámegiela vaikke dat ii leat mu eatnigiella? Dovdetgo earát iežaset olggobealde jus mun geavahan sámegielat? Šaddat váhnemin mielddisbuktá ahte ferte váldit máŋga dehálaš mearrádusa, mánnái ja bearrašii, ja okta dain lea giellaválljen.

Dán jagáš SESAM-semináras beassat mii gullat Mánáidgiela dutkanfierpmádaga (SAMAGI) miellahtuid, Laila Oskarsson ja Berit Anne Bals Baal hoallame guovttegielatvuođa ja sámi mánáidgiela birra.

Seminára lágiduvvo ovttas SESAM:in (Sámi dutkamiid guovddáš) Romssa árktalaš universitehtas.

BEAIVI: Lávvardaga 29. b
GOAS: 13.00
GOS: Stuorlávus


SESAM-seminaret:

Samisk eller norsk: et vanskelig valg?

Gullspråket. Hjertespråket. Samisk. Kjært barn har mange navn. Språk er en viktig del av menneskets identitet, og språk er noe man allerede starter å lære i mors liv. Det er mange spørsmål som dukker opp som nybakte foreldre. Skal jeg snakke samisk eller norsk til barnet? Kan jeg bruke samisk selv om det ikke er mitt morsmål? Vil andre føle seg utenfor hvis jeg bruker samisk? Å skulle bli forelder innebærer at man må ta en rekke viktige valg, for barnet og for familien, og ett av dem er språkvalg. 

På årets SESAM-seminar er får vi høre medlemmene av Forskningsnettverk for samisk barnespråk (SAMAGI), Laila Oskarsson og Berit Anne Bals Baal, snakke om tilegnelse av samisk og flerspråklighet.

Seminaret arrangeres i samarbeid med SESAM (Senter for samiske studier) ved UiT Norges arktiske universitet.

DAG: Lørdag 29. juli
TID: 13.00
STED: Storlávvu