Várdobáiki-seminára:

"Ii oktaga muitalan maidege!"

Vuosttaš mánnodávddat. Áhpehisvuohta, riegádahttin ja mánáideallin. Ovdal ledje máŋga fáttá sámi nissonolbmuid eallimis mat eai goassige gaskkustuvvon, muhto mat fertejedje vásihuvvot ja maiguin ieš fertii birget. Daddjui dušše "nu dat beare lea". Dán jagáš Várdobáiki-semináras beassat mii gullat dan mii ovdal leamaš gitta uvssaid duohken, gosa dušše nissonolbmot besse. Gii veahkehii riegádahttima oktavuođas? Ja maid dahke dalle go ii gávdnon mánnodávddagohpuš dahje bábermánnodávdalivsku?

Várdobáiki sámi guovddáš ja Márkomeannu bovdeba, sihke dievdduid ja nissoniid, ságastallamii daid lanjaid birra mat árbevirolaččat leat dušše gullan nissonolbmuide.

BEAIVI: Bearjadaga 28. b
GOAS:
14.30
GOS: Stuorlávus


VárdoBáiki-seminaret:

"Ingen Fortalte Nåkka!"

 

Den første menstruasjonen. Svangerskap, fødsel og barneliv. Tidligere var det mange tema i samiske kvinners liv som aldri ble formidlet, men måtte erfares og mestres på egen hånd. Det ble sagt «sånn er det bare». På årets Várdobáiki-seminar får vi et innblikk i det som har vært lukkede rom, med kun adgang for kvinner. Hvem fikk man hjelp av under en fødsel? Og hva gjorde man når det ikke eksisterte menskopp eller engangsbind?

Várdobáiki samiske senter og Márkomeannu inviterer, både menn og kvinner, til en samtale om de rom som tradisjonelt kun har tilhørt kvinner.

DAG: Fredag 28. juli
TID: 14.30
STED: Storlávvu