Back to All Events

Mánáidmeannu

  • Gállogieddi Gállogieddi (map)

Mánáidmeannu

Mánát leat dehálaččat Márkomennui, ollu mánáide lea Mánáidmeannu sin vuosttaš deaivvadeapmi Márkomeanuin. Danne galgá váldit bures vara sis ja sii galget vuoruhuvvot seamma ollu go earát. Leat doaimmat mánáide sihke bearjadaga ja lávvardaga. Doppe leat stašuvnnat ja duhkorasat maiguin mánát besset suohtastallat festiválavahkkuloahpa. Váldde mielde eatni, áhči, oappáid, vieljaid, dahje boađe okto, ja hávskkostala moadde diimmu minguin Gállogiettis. Guossohuvvo biebmu gaittiinnaide geat leat mielde Mánáidmeanus, ja mii boradat ovttas. Mii illudat sákka - ja sávvat du maid oaidnit doppe!

MÁNÁIDČIEHKA

Mánáid leat sierra guovllu Gállogiettis. Doppe leat stohkosat ja doaimmat gait ahkásaččaide olles vahkkuloahpa, ja doppe ii dárbbaš diimmu čuovvut. Guovlladehpet dáppe ja suohtastallet ámadeadjonjuohtamiin  ja legohuksemiin ja eará suohttasiiguin. Ii gámno buoret sadji unnit ja stuorát olbmuide luoitit olggiid ja hutkáivuođa diktit mearridit! Dan maid mánát duddjojit stašuvnnain, besset dieđusge váldit fárrui ruoktut!

Mánáidčiehka doaibma čoahkkananbáikin min nuoramus festiválagussiide ja sin mieđušteddjiide, muhto lea maiddá báiki gos gámná gait dieđuid Mánáidmeannu birra.

DUODJEDÁIDDA

Boađe mielde ráhkadit dáidaga Gállogiettis. Festivála vuolde besset nuoramusat leat mielde čuoldinkursas Solfrid Fjellakselin ja Inger Amundsenain.

GOAS: Bearjadaga 11-13 / Lávvordaga 13-15
GOS: Mánáidčiehka

JUOIGANWORKSHOP MÁNÁIDE

GOAS: Lávvordaga 11-13
GOS: Boareslávdi

EN LAVVOREISE

GOAS: Lávvordaga 15-16
GOS: Unnálávvu

mánáidmeannu

Barna er viktig for Márkomeannu, og for mange barn er Mánáidmeannu deres første møte med festivalen. Dermed skal de tas godt vare på og prioriteres høyt. Det er aktiviteter både fredag og lørdag. I barnekroken vil det være ulike aktiviteter og leker for å sørge for at barna skal trives gjennom hele helga Ta med mor, far, søsken eller kom alene og tilbring noen hyggelige timer sammen med oss oppe på Gállogieddi. Alle som deltar på Mánaidmeannu vil få servert lunsj underveis, som vi spiser sammen i godt selskap. Vi gleder oss masse – og håper å se deg der!

BARNEKROKEN

Barna har sitt eget område på Gállogieddi. Der vil det gjennom helga være leker og aktiviteter for alle aldre, og det vil ikke være noe press på å holde klokka her. Kom inn om og hygge dere med alt fra ansiktsmaling til legobygging. Et perfekt sted for små og stor til å senke skuldrene og slippe kreativiteten løs! Det barna lager på stasjonene, får de selvfølgelig ta med seg hjem!

Barnekroken vil fungere som et samlingsted for våre yngste festivaldeltakere og deres følge, men det vil også være et sted hvor all informasjon om Mánáidmeannu vil være oppført.

DUODJIKUNST

Bli med å lag et eget kunstverk på Gállogieddi. Under festivalen vil de minste få mulighet til å være med på vevekurs sammen med Solfrid Fjellaksel og Inger Amundsen.

TID: Fredag 11-13 & lørdag 13-15
STED: Barnekroken

 

JOIKEWORKSHOP FOR BARN

TID: Lørdag 11-13
STED: Gammelscenen

EN LAVVOREISE

TID: Lørdag 15-16
STED: Unnálávvu

Foto: Andrea Klewitt

Earlier Event: July 27
Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti
Later Event: July 27
JohkaYoga by Ylva Maria Pavval