Back to All Events

Várdobaiki-seminaret: Arktisk mat med Máret Ravdna Buljo

  • Stuoralávvu Gállogieddi (map)

VÁRDOBÁIKI-SEMINÁRA:

Arktisk mat med Máret Ravdna Buljo

Árktalaš biebmu Máret Ravdna Buljoin

Biepmoduojár Maret Ravdna ávkkástallá buot mii su birrasis lea luonddus Boazovázzis Lodegat láhka. Soaitát dovdat su “Smaker från Sápmi” ráiddus mii oidnui SVTas diibmá. Son lea maid joavkkus geat vuite “Best in the World” bálkkašumi Gourmand International Cookbook Awardas girjjiin “EALLU”.

Márkomeannus beasát suinna fárrolaga suokkardit mii min šattolaš luonddus gávdno. Dihtetgo ahte bohccovuoivvas heaimmulgohpus lea albma hersko, dahje ahte sáhttá soahkelásttain ráhkadit dildi?

GOAS: Lávvordaga
DIIBMU: 13.00-14.30
GOS: Stuoralávvu

Matkunstneren Máret Ravdna er kjent for å bruke alt hun har rundt seg i naturen på Boazovázzi på Kåringen rett over Lødingen. Du kjenner henne kanskje fra “Smaker från Sápmi” som gikk på SVT i fjor. Hun var også en del av teamet som nylig fikk prisen “Best in the World” på Gourmand International Cookbook Award for boka “EALLU”.

På Márkomeannu får du sammen med henne utforske det vår frodige natur har å by på. Visste du at reinlever i høymulekopp er kjempegodt, eller at man kan lage gele med bjørkeløv?

DAG: Lørdag
KLOKKA: 13.00-14.30
STED: Stuoralávvu
 

vardobaiki.png