Back to All Events

JohkaYoga by Ylva Maria Pavval

  • Johka Gállogieddi (map)

JOHKAYOGA YLVA MARIA PAVVALIIN

Geassi, geasselohpi, áigi návddašit, áigi čohkket buriid vásáhusaid. Márkomeannu fállá fámu johkagáttin festiválabáikki vuolábealde. Yoga johkagáttin gos golgi johkačáhci šuvvá.

Ylva Maria Pavval lea yogaoahpaheaddji, ruvventerapevta, kampsportentusiásta ja MMA- hárjeheaddji Jåhkåmåhken Ruoŧabeal Sámis. Son fuolaha erenoamáš yoga vásáhusa johkagáttin.

Geasa:
Johkayoga heive buohkaide, sihke mánáide ja ollesolbmuide. Easkkáálgiide ja siddjiide geat leat hárjánan. Šállošahtti ii lea heivehuvvon juvlastuoluide meahccebálgá geažil.

Gos:
Várevuolde lea johka mii juohká márku guovllu guovtti fylkii ja guovtti suohkanii. Doppe lea hui fiidná lávgon- ja guolástanbáiki ja doppe Njallagoržžin dáhpáhuvvá min yoga. Mii deaivvadit Márkomeanu viesu olggobealde (Várrevuoli doaimmahanviesus) 20 min ovdal álggaheami ja vuolgit fárrolaga johkagáddái.

Juoidá maid dárbbašat:
It dárbbaš iežá go biktasiid mainna sáhttá lášmmohallat. Jus háliidat yogamáhtta de dohppestat áinnas mielde, muhto ii leat dárbbašlaš go birget bures dan haga.

GOAS: Bearjadaga dii. 10.00-10.30 / dii. 16.45-17.15 & lávvordaga dii. 10.00-10.30
GOS: Johka

JOHKAYOGA MED YLVA MARIA PAVVAL

Det er sommer, det er ferietid, det er tid for å nyte, tid for å la seg fylle av gode opplevelser. Márkomeannu tilbyr i år energipåfyll ved elva nedenfor festivalområdet. Her blir det yoga mens elva sildrer forbi.

Ylva Maria Pavval er yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Ylva skal lede deg i gjennom en yogaopplevelse av de sjeldne.

For hvem:
Johkayoga er for alle, for barn og voksne, for den som aldri har prøvd til viderekommende. Dessverre er det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere på grunn av stien til elva.

Hvor:
Nedenfor Myrnes renner en elv som deler bygda i to fylker og to kommuner. Her er også en flott badeplass og fiskekulper. Ved Stabbursfossen blir det yoga. Oppmøte ved Márkomeannu sekretariatet (Myrnes aktivitetshus) 20 min før det starter. Vi går samlet nedover til elva.

Noe å ta med:
Kle deg i behagelige klær som du kan strekke og tøye deg i. Yogamatte er ikke nødvendig, men ta selvfølgelig med om du ønsker.

NÅR: Fredag kl. 10.00-10.30 / kl. 16.45-17.15 & lørdag kl. 10.00-10.30
STED: Johka