Filtering by: Kunst og kultur

Stand up med Trine Lise Olsen
Jul
28
5:30 PM17:30

Stand up med Trine Lise Olsen

Viimmat beasat deaivat Davvi-Norgga suohttaseamos nissonolbmo su buoremus iešvuođas. Lávvordaga álggaha son meannu stand-up showain, doaivvumis it geargga vuollaga návddašit bohkosiid gaskkas. 

BEAIVI: Lávvordaga 28. b
GOAS: 17.30 - 18.30
GOS: Báraguovllus (18+)

Endelig kan du oppleve Nord-Norges morsomste dame i sitt ess. Lørdag åpner hun kalaset med stand-up i baren, og vi garanterer at du kommer til å slite med å sippe øl mellom latterkulene! 

DAG: Lørdag 28. juli
TID: 17.30 - 18.30
STED: Barområdet (18+)
Trine lise MM.jpg
View Event →
Jul
28
4:00 PM16:00

Álbmotčoahkkin // Allmøte - Sáŋgárat máhccet

Álbmotčoahkkin:
Sáŋgárat máhccet

Ola Čudi robohta veahka leat gávdname min. Fargga sii gávdnet min gáldu ja báhtarusbaikki. Jus sii gávdnet min, de diehtit mii lea vuordimis..

Čuđiidbeatnagat bohtet bovret min iežaset njámmangieđaiguin ja váldit mis eret min heakka, min resurssaid ja maid min ráhkisvuođa nuppi nubbái. Ja jus gávdnet min de čáhpoda Gállogieddi ja boahtá gollat buot. Mii leat gávdnan ođđa planehta. Dáppe lea áibmogeardi, dáppe lea čáhci, dáppe lea buorre biras. Sáivušaldi ofelastá min dohko. Muhto de mii guoddit dan riika agibeaivái. Háliidit go mii vuolgit? Leatgo mii vuollanan de? Leago dat áidna boahtteáiggevejolašvuohta midjiide? Vuoi galgat go báhcit ja geahččalit soahtat?

GOAS: Lávvordaga
DIIBMU: 16.00-17.00
GOS: Stuoralávvu

Allmøte:
Sáŋgárat máhccet

Ola Čudi´s armé av roboter har fått ferten av oss, de har snart funnet vår kilde og vårt fristed. Om de finner oss vet vi hva som venter...

Tsjudehundene kommer til å gjennomborre oss med sine utsugingstentakler og tømme oss for alt liv, alle våre ressurser og også vår kjærlighet til hverandre. Om de finner oss kommer også snart Gallogieddi til å ligge svart og utarmet tilbake. Vi har funnet en ny planet. Den har atmosfære, den har vann, den har fotosyntese. Sáivubrua kan ta oss dit. Men da har vi gitt fra oss dette landet for alltid. Vil vi dra? Er det å gi opp? Eller er det det som er framtidsretta? Eller skal vi bli og kjempe?.

DAG: Lørdag
KLOKKEN: 16.00-17.00
STED: Stuoralávvu
View Event →
En Lavvureise med Mikkel Gaup
Jul
28
3:00 PM15:00

En Lavvureise med Mikkel Gaup

Mikkel Gaup bovde min geldolaš mátkai sámi muitalusmáilbmai. Luđiin, jienaiguin ja jietnaprodukšuvnnain lávus oasseváldit beassá leat mielde meditašuvdnamátkái gosa jienat ja luohti doalvu sin. Heive olles bearrašii.

GOAS: Lávvordaga 28.b
DIIBMU: 15.00 - 16.00
GOS: Unnalávvu

Mikkel Gaup tar dere med på en reise inn i en spennende samisk eventyrverden. Ved hjelp av joik, lyder og lydproduksjon inne i lavvoen blir publikum med på en meditasjonsreise dit hvor lydene og joiken bærer dem. Passer for hele familien. 

DAG: Lørdag 28. juli
KLOKKEN: 15.00 - 16.00
STED: Unnalávvu
32463073_10155192017035764_1652771241624338432_n-700x600.jpg
View Event →
Jul
28
2:00 PM14:00

GIRJEALMMUHEAMIT // GIRJEALMMUHEAMIT

GIRJEALMMUHEAMIT

Ii juohke gilis leat iežas girjelágádus, ja erenoamážit ii sierra sámi girjelágádus. Skániid Girjie lea 18 jagis riggodahttán min sámi girjjálašvuođain, ja mii leat rámis go beassat leat searvvis ovdanbuktit lágádusa ođđa girjjiid maiddá dán jagi!

Čuovvovaš girjjit almmuhuvvojit dán jagi:

“Biejjien baernien såångedimmiemehkie”, tjaelije jïh guvviedæjja: Solfrid Fjellaksel Pedersen

“Ruŋggusámi báikenamak”, tjaelije jïh guvviedæjja: Jonny Nutti ja Ard-Eirik Hermansen

GOAS: Lávvordaga dii. 14.00 - 15.00
GOS: Festiválagirjerájus
Giella: Sámegiella ja dárugiella

 

BOKLANSERINGER

Det er ikke alle bygder som kan skilte med sitt helt eget forlag, spesielt ikke et eget samisk forlag. Skániid Girjie har gjennom 18 år beriket oss med samisk litteratur, og vi er stolte av å få være med på å presentere forlagets nye bøker også i år!

Følgende bøker lanseres i år:

“Solsønnens frierferd?”, forfatter og illustratør: Solfrid Fjellaksel Pedersen

“Samiske stedsnavn i Spansdalen”, forfattere og bilderedaktører: Jonny Nutti og Ard-Eirik Hermansen

NÅR: Lørdag kl. 14.00-15.00
STED: Festivalbiblioteket
Språk: Samisk og norsk
View Event →
Jul
28
1:30 PM13:30

Gáfestallan, juoigan ja posesiija // Niillas Holmberg ja Niko Valkeapää

Gáfestallan, juoigan & posesiija

Niillas Holmberg & Niko Valkeapää

Mii cegget árbevirolaš lávu dán jaga festiválas ja dohko mii leat bovden Niillas Holmberg ja Niko Valkeapää gáfestallat, juoigat ja divttaid lohkkat. Ama lea fiinna kombinašuvdna?

GOAS: Lávvordaga
DIIBMU: 13.30-14.15
GOS: Unnalávvu

Vi setter opp en tradisjonel lavvu til årets festival og inviterer Niillas Holmberg og Niko Valkeapää for å drikke kaffe, joike og lese dikt. Bra fin kombinasjon, ikke sant?

NÅR: Lørdag
KLOKKA: 13.30-14.15
HVOR: Unnalávvu
View Event →
Jul
28
1:00 PM13:00

Boksamtale: "Hamburgerprinseassa" / Saia Stueng og Sigbjørn Skåden

Boksamtale: "Hamburgerprinseassa"  
Saia Stueng og Sigbjørn Skåden

Arrangør: Nordland fylkesbibliotek

Sigbjørn Skåden snakker med Saia Stueng fra Karasjok om hennes roman «Hamburgerprinseassa» og om den samiske ungdomslitteraturen.

Lágideaddji: Nordlánda fylkkagirjerájus

Sigbjørn Skåden lea humadan Kárášjohkalaččain Saia Stuengain su romana «Hamburgerprindeassa» birra ja sámi nuoraidlitteratuvrra birra. 

saia1.png

Saia Stueng fra Karasjok debuterte med ungdomsromanen «Hamburgerprinseassa» i 2017.

Sigbjørn Skåden er fra Planterhaug i Skånland og var en av dem som var med på å starte Márkomeannu. Han skriver på både samisk og norsk og debuterte som forfatter i 2004. Han har skrevet to diktsamlinger, to romaner, ei barnebok og vært tekstforfatter for en rekke tverrkunstneriske og performative prosjekter. Han har blant annet vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris og P2-lytternes romanpris og har vunnet Havmannprisen. Han seneste bok er romanen «Våke over dem som sover». 

Saia Stueng, Kárášjogas eret čálii iežas vuosttas girjji «Hamburgerprinseassa 2017’is.

Sigjørn Skåden lea Lánttedievás, Skániin eret ja lei okta dain gii álggahii Márkomeannu festivála. Son čallá sámegillii ja dárogillii ja čálii iežas vuosttas girjji 2004’is. Son lea čallan guokte diktačoahkkádusa, guokte romana, ovtta mánáidgirjji ja lea leamas teakstačálli máŋgga daidda ja doaimmahanprošeavttain. Son lea earret eará nominerejuvvon “Nordisk Råds” girjjálašvuođabálkkašupmái ja P2-guldaleddjiid romanabálkkašupmái ja lea vuoitán “Havmannprisen”. Su ođđaseamos girji lea okta romana, man namma lea “Våke over dem som sover”. 17 jahkásaš Maren vázzá joatkkaskuvllas. Son orru etniinis suohkanlaš ásodagas, gos dollojuvvo feasta juohke vahkkoloahpa. Maren geahččala nu bures go sáhttá ceavzit skuvlla. Beaivválaččat niegada Juan’a birra, skuvlla Casanova. Eallin lea máŋggadáfot ja seahkalas, ja Maren vásiha earret eará noađi eallimis muhto maid ráhkisvuođa litna guoskkaldahttima.

Foto: Tanya Busse

Foto: Tanya Busse

17 år gamle Máren går på videregående skole. Hun bor sammen moren i en kommunal bolig, der det holdes fest nesten hver helg. Máren gjør så godt hun kan med å holde ut skolehverdagen, samtidig drømmer hun om skolens Casanova, Juan. Livet er komplekst og flersidig, og Máren opplever både motgang i livet og kjærlighetens myke berøring.

17 jahkásaš Maren vázzá joatkkaskuvllas. Son orru etniinis suohkanlaš ásodagas, gos dollojuvvo feasta juohke vahkkoloahpa. Maren geahččala nu bures go sáhttá ceavzit skuvlla. Beaivválaččat niegada Juan’a birra, skuvlla Casanova. Eallin lea máŋggadáfot ja seahkalas, ja Maren vásiha earret eará noađi eallimis muhto maid ráhkisvuođa litna guoskkaldahttima.

burger.png
nordland.png
View Event →
Jul
28
12:00 PM12:00

Bivttaslonohallan // Klesbyttemarked

Bivttaslonohallan // Klesbyttemarked

Márkomeannu ja Norgga Luonddugáhttenlihttu bovdeba bivttaslonohallamii láđus.

Leat go dus biktasat maid it šat geavat? Háliidivččet go ođđa? Váldde mielde biktasiid Gállogiddái, ja searvva guoddevaš bivttaslonohallamii!

Buvtte biktasiid maid háliidat lonuhit ovdal dii 14 lávvordaga. 

BEAIVI: Lávvordaga
GOAS: 12.00-17.00
GOS: Låven

Márkomeannu og Norges Naturvernforbund inviterer til klesbyttemarked på låven.

Har du klær hjemme du ikke bruker lenger, men som fortsatt er brukbar? Ønsker du å fornye klesskapet ditt på en bærekraftig måte? Ta klærne med til Gállogieddi og bytt i vei!

Lever klær før klokka 14 på lørdag og motta byttelapper i retur.
 

DAG: Lørdag
TID: 12.00-17.00
STED: Láđđu
Klesbyttemarked.jpg

Logo samisk RGB.jpg
 
View Event →
Festiválagirjerájus // Festivalbibliotek
Jul
28
11:00 AM11:00

Festiválagirjerájus // Festivalbibliotek

FESTIVÁLAGIRJERÁJUS

Festiválagirjerádjosis beasat lodnet girjjiid, lohkat sárggusráidduid, láddet mobiilla, lohkat áviisaođđasiid ja iskat interneahta. Festiválagirjerájus lea rabas juohke beaivvi Márkomeanus ja doppe lea nai sierra prográmma. Loga eanet girjerádjosa prográmma birra Márkomeanu neahttasiidduin.

Festiválagirjerájus lea ovttasbargu Nordlándda fylkkagirjerádjosiin.

Rahpanáiggit festiválagirjerájus:
Bearjadaga: 11.00–18.00
Lávvardaga: 11.00–18.00

FESTIVALBIBLIOTEK

I festivalbiblioteket kan du låne bøker, lese tegneserier, lade mobilen, oppdatere deg på avisnyhetene og sjekke internett. Festivalbiblioteket er åpent hver dag under Márkomeannu og huser også egne arrangementer. Les mer om arrangementene på Márkomeannus hjemmeside.

Festivalbiblioteket arrangeres i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek.

Åpningstider festivalbibliotek
Fredag: 11.00–18.00
Lørdag: 11.00–18.00

Nordland+fylkeskommune+CMYK.jpg
 
View Event →
Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti
Jul
28
10:00 AM10:00

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Sunna Kitti lea dáiddár Anáris suomabeale Sámis eret. Su hámit leat inspirerejuvvon Japána manga-stiillas ja science fictionis. Sunnas lea dán jagáš váldočájáhus mii čájeha oasážiid jagiin gaskkal 2018 ja 2118, ja makkár máilbmi lea oaidnit 2118is.

Ruovttusiidu: http://sunnakitti.net/

//

Sunna Kitti er en kunstner fra Inari på finsk side av Sápmi. Stilen hennes er inspirert av japansk manga-stil og science ficiton. Sunna har årets hovedutstilling som viser glimt fra årene mellom 2018 og 2118, og hvordan verden ser ut i 2118. 

Hjemmeside: http://sunnakitti.net/

View Event →
Márkanat // Marked
Jul
28
10:00 AM10:00

Márkanat // Marked

MÁRKANAT

Silbbat, sisttit, datneárpu, láđđit, niibbit, čoarvvit, láiggit, luhkat, ulloliinnit, girjjit, fáhcat, guvssit, gahpirat, čiŋat, čázehat?

Vuosttaš festivála rájes 1999:s lea festiválamárkana višuvdna leamaš fállat sámi kvaliteahttabuktagiid. Márkomeanus galgá sáhttit oastit albma sámi buktagiid maid dárbbaha, ii duššiid. Festiválas lea ain dát višuvdna, ja mii sihtat juohke jagi fállat buoret márkaniid go jagi ovdal.

Márkomeanu márkaniin sáhtát gávdnat oasi sámi buoremus dujiin. Márkaniin leat gávppážat main leat ollu gelddolaš dávvirat. Dás fidnet dan man dárbbašat, ležžet dal čiŋat gáktái dahje girjjit. Várre áiggi váccašit márkaniin ja geahčadit maid doppe gávnnat!

Márkaniid rahpanáiggit
Bearjadaga: 10.00–20.00
Lávvardaga: 10.00–20.00

ČUOVVOVAŠ MÁRKANBUVRRIT BOHTET:

 • Eira Duodjelatnja
 • Čiŋat
 • Marit Ravna Sara
 • Randi Marainen
 • Arbi of Sápmi
 • Niita
 • Reinkjøtt-Marked
 • Sami design
 • SaraSaijets duodji og design
 • Sara Storelv
 • Torun A. Olsen
 • Iren Nikolaisen
 • Aud Aspelund
 • Stuornjárgga sámi duodji
 • Skaniid Girjje
 • Ove Stødle
 • Avla Form

 

MARKED

Sølv, skinn, tinntråd, klede, kniver, horn, garn, luhkka, ullsjal, bøker, votter, guksi, luer, smykker, kommager?

Helt fra første festival i 1999 har festivalmarkedet vært bygget på en visjon om å tilby samiske kvalitetsprodukter. På Márkomeannu skulle man få kjøpe skikkelige samiske produkter man har bruk for, og ikke tull. Den visjonen holder festivalen fast på, og vi ønsker hvert år å tilby et bedre marked enn året før. 

På Márkomeannus marked kan du finne det beste av samisk duodji. Markedet består av boder med mye spennende innhold. Her får du tak i det du måtte trenge av alt fra koftetilbehør til bøker. Sett av tid til å gå gjennom markedet og se på hva som finnes!

Åpningstider marked
Fredag: 10.00–20.00
Lørdag: 10.00–20.00

 

FØLGENDE MARKEDSBODER KOMMER:

 • Eira Duodjelatnja
 • Čiŋat
 • Marit Ravna Sara
 • Randi Marainen
 • Arbi of Sápmi
 • Niita
 • Reinkjøtt-Marked
 • Sami design
 • SaraSaijets duodji og design
 • Sara Storelv
 • Torun A. Olsen
 • Iren Nikolaisen
 • Aud Aspelund
 • Stuornjárgga sámi duodji
 • Skaniid Girjje
 • Ove Stødle
 • Avla Form

 

 

Foto: Andrea Klewitt

View Event →
Jul
28
10:00 AM10:00

JohkaYoga by Ylva Maria Pavval

JOHKAYOGA YLVA MARIA PAVVALIIN

Geassi, geasselohpi, áigi návddašit, áigi čohkket buriid vásáhusaid. Márkomeannu fállá fámu johkagáttin festiválabáikki vuolábealde. Yoga johkagáttin gos golgi johkačáhci šuvvá.

Ylva Maria Pavval lea yogaoahpaheaddji, ruvventerapevta, kampsportentusiásta ja MMA- hárjeheaddji Jåhkåmåhken Ruoŧabeal Sámis. Son fuolaha erenoamáš yoga vásáhusa johkagáttin.

Geasa:
Johkayoga heive buohkaide, sihke mánáide ja ollesolbmuide. Easkkáálgiide ja siddjiide geat leat hárjánan. Šállošahtti ii lea heivehuvvon juvlastuoluide meahccebálgá geažil.

Gos:
Várevuolde lea johka mii juohká márku guovllu guovtti fylkii ja guovtti suohkanii. Doppe lea hui fiidná lávgon- ja guolástanbáiki ja doppe Njallagoržžin dáhpáhuvvá min yoga. Mii deaivvadit Márkomeanu viesu olggobealde (Várrevuoli doaimmahanviesus) 20 min ovdal álggaheami ja vuolgit fárrolaga johkagáddái.

Juoidá maid dárbbašat:
It dárbbaš iežá go biktasiid mainna sáhttá lášmmohallat. Jus háliidat yogamáhtta de dohppestat áinnas mielde, muhto ii leat dárbbašlaš go birget bures dan haga.

GOAS: Bearjadaga dii. 10.00-10.30 / dii. 16.45-17.15 & lávvordaga dii. 10.00-10.30
GOS: Johka

JOHKAYOGA MED YLVA MARIA PAVVAL

Det er sommer, det er ferietid, det er tid for å nyte, tid for å la seg fylle av gode opplevelser. Márkomeannu tilbyr i år energipåfyll ved elva nedenfor festivalområdet. Her blir det yoga mens elva sildrer forbi.

Ylva Maria Pavval er yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Ylva skal lede deg i gjennom en yogaopplevelse av de sjeldne.

For hvem:
Johkayoga er for alle, for barn og voksne, for den som aldri har prøvd til viderekommende. Dessverre er det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere på grunn av stien til elva.

Hvor:
Nedenfor Myrnes renner en elv som deler bygda i to fylker og to kommuner. Her er også en flott badeplass og fiskekulper. Ved Stabbursfossen blir det yoga. Oppmøte ved Márkomeannu sekretariatet (Myrnes aktivitetshus) 20 min før det starter. Vi går samlet nedover til elva.

Noe å ta med:
Kle deg i behagelige klær som du kan strekke og tøye deg i. Yogamatte er ikke nødvendig, men ta selvfølgelig med om du ønsker.

NÅR: Fredag kl. 10.00-10.30 / kl. 16.45-17.15 & lørdag kl. 10.00-10.30
STED: Johka
View Event →
Jul
27
6:45 PM18:45

Kunst eller gomba?

Kunst eller gomba?

Mii lea dáidda? Mii lea gomba?
Joavku iešguđetge olbmuiguin digaštallet maid sii jurddahit iešguđetge dáidagiid birra Sámis ja reasta máilmmis.

Panelaságastallan.

BEAIVI: Bearjadaga
GOAS: 17.30
GOS: Báraguovllus (18+)

//

Hva er kunst? Hva er gomba?
Et knippe svært forskjellige mennesker snakker om hva de tenker om forskjellige kunstuttrykk fra både Sápmi og resten av verden.

Panelsamtale.

DAG: Fredag
TID: 17.30
STED: Barområde (18+)
View Event →
Jul
27
4:45 PM16:45

JohkaYoga by Ylva Maria Pavval

JOHKAYOGA YLVA MARIA PAVVALIIN

Geassi, geasselohpi, áigi návddašit, áigi čohkket buriid vásáhusaid. Márkomeannu fállá fámu johkagáttin festiválabáikki vuolábealde. Yoga johkagáttin gos golgi johkačáhci šuvvá.

Ylva Maria Pavval lea yogaoahpaheaddji, ruvventerapevta, kampsportentusiásta ja MMA- hárjeheaddji Jåhkåmåhken Ruoŧabeal Sámis. Son fuolaha erenoamáš yoga vásáhusa johkagáttin.

Geasa:
Johkayoga heive buohkaide, sihke mánáide ja ollesolbmuide. Easkkáálgiide ja siddjiide geat leat hárjánan. Šállošahtti ii lea heivehuvvon juvlastuoluide meahccebálgá geažil.

Gos:
Várevuolde lea johka mii juohká márku guovllu guovtti fylkii ja guovtti suohkanii. Doppe lea hui fiidná lávgon- ja guolástanbáiki ja doppe Njallagoržžin dáhpáhuvvá min yoga. Mii deaivvadit Márkomeanu viesu olggobealde (Várrevuoli doaimmahanviesus) 20 min ovdal álggaheami ja vuolgit fárrolaga johkagáddái.

Juoidá maid dárbbašat:
It dárbbaš iežá go biktasiid mainna sáhttá lášmmohallat. Jus háliidat yogamáhtta de dohppestat áinnas mielde, muhto ii leat dárbbašlaš go birget bures dan haga.

GOAS: Bearjadaga dii. 10.00-10.30 / dii. 16.45-17.15 & lávvordaga dii. 10.00-10.30
GOS: Johka

JOHKAYOGA MED YLVA MARIA PAVVAL

Det er sommer, det er ferietid, det er tid for å nyte, tid for å la seg fylle av gode opplevelser. Márkomeannu tilbyr i år energipåfyll ved elva nedenfor festivalområdet. Her blir det yoga mens elva sildrer forbi.

Ylva Maria Pavval er yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Ylva skal lede deg i gjennom en yogaopplevelse av de sjeldne.

For hvem:
Johkayoga er for alle, for barn og voksne, for den som aldri har prøvd til viderekommende. Dessverre er det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere på grunn av stien til elva.

Hvor:
Nedenfor Myrnes renner en elv som deler bygda i to fylker og to kommuner. Her er også en flott badeplass og fiskekulper. Ved Stabbursfossen blir det yoga. Oppmøte ved Márkomeannu sekretariatet (Myrnes aktivitetshus) 20 min før det starter. Vi går samlet nedover til elva.

Noe å ta med:
Kle deg i behagelige klær som du kan strekke og tøye deg i. Yogamatte er ikke nødvendig, men ta selvfølgelig med om du ønsker.

NÅR: Fredag kl. 10.00-10.30 / kl. 16.45-17.15 & lørdag kl. 10.00-10.30
STED: Johka
View Event →
Jul
27
3:30 PM15:30

Trine Lise og Erlend Elias - Hva er samisk humor?

Trine Lise ja Erlend Elias - Hva er samisk humor?

Mii lea sámi leaika?
Manne šaddá nu báhkka digaštallan?
Lea go nu ahte sápmelaččat eai gierdda leaikka dahje váilo iešironiija ?

Mii leat goit gávdnan guokte sápmelačča geat leaba hui leaikái ja sudnos ii váillo iešironiija, muhto geavaheaba dan maid ovddidit servodatpolitihkalaš áššiid ja hupmat tabuáššiid birra.

Trine Lises lea Erlend Elias fárus ja soai lokteba leaikka ođđa dássái. Dán jagi soaitit šaddat loavdaga Stuoralávus váldit eret čáhkkehit buot gehččiid?

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 15.30 - 16.30
GOS: Stuoralávvu

Hva er samisk humor?
Hvorfor er det så betent?
Stemmer det at samer ikke har humor eller selvironi?

Vi har hvertfall funnet to stk som selv er samer som ikke bare har masse selvironi og humor, men som bruker det for å fremme samfunnspolitiske saker og snakke om tabubelagte temaer.

Trine Lise tar med seg Erlend Elias og tar humor til et nytt nivå, i år må vi kanskje ta bort alle veggene på Stuorlavvu for å få plass til publikum?
Det loves krampelatter!

DAG: Fredag
NÅR: 15.30 - 16.30
STED: Stuoralávvu
Trine Lise Olsen .jpg
Erlend Elias 1.jpg
View Event →
Sángárat máhccet // Pionerene vender tilbake
Jul
27
1:00 PM13:00

Sángárat máhccet // Pionerene vender tilbake

Sáŋgárat máhccet // Pionerene vender tilbake

Møtte du Elsa Laula Renberg, Jaakko Sverloff og Anders Larsen på åpninga i går? Ikke fortvil hvis du gikk glipp av dem! Du får en ny sjanse i dag. Møt opp ved Sáivubrua klokka 13. Gå med oss. Lytt. Føl. Vær. Lær. 

DAG: Fredag 27. juli
NÅR: 13.00 - 15.00
STARTSTED: Storsteinen

Deivet go Elsa Laula, Anders Larsena ja Jakko Sverloffa ivttá ráhpamis? Ale heađáhuvvo, oaččut ođđa vejolašvuođa odne. Boađe Sáivuuvssoha lusa diibmu 13. Vácce min mielde. Guldal. Dovdda. Leage. Oahpa. 

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 13.00 - 15.00
VUOLGGA: Stuorageađgi
View Event →
Festivalbiblioteket: nordsamisk wikipedia / skrivekurs
Jul
27
1:00 PM13:00

Festivalbiblioteket: nordsamisk wikipedia / skrivekurs

Festivalbiblioteket:

WIKI: Nordsamisk skrivekurs // Davvisámegiel čállinkursa

Arrangør: Wikimedia Norge og Nordland fylkesbibliotek

Fredag kl 13-14 er du invitert til et skriveverksted på Wikipedia i festivalbiblioteket. Alle kan bidra på Wikipedia og alt innholdet der er delt under en fri lisens, som betyr at det fritt kan gjenbrukes av alle. På kurset vil du lære hvordan du kan bidra til kunnskapsdugnaden Wikipedia. Det er 15 plasser tilgjengelig på kurset. Det er ingen påmelding i forkant, men førstemann til mølla.

Wikimedia Norge vil være tilstede i festivalbiblioteket under hele festivalen for å gi alle interesserte veiledning i hvordan man kan redigere, dele og diskutere artikler på Wikipedia. Kom innom oss da vel!

Om prosjektet nordsamisk Wikipedia:

Wikipedia er en av verdens mest brukte nettsider, og Wikipedia er derfor en svært viktig kanal for å fremme òg bruke nordsamisk som et aktivt og levende språk. Tilgang til kunnskap på eget språk er viktig, det samme er muligheten til å skrive og lese på eget språk. Wikipedia på nordsamisk har ca. 7400 artikler, noe som er ganske bra med tanke på antall språkbrukere, men det er få aktive bidragsytere.  Dette ønsker vi å gjøre noe med! Vi ønsker at det skal være mulig for samisktalende å søke informasjon om all verdens temaer på sitt eget språk, i stedet for å måtte gå via norsk eller engelsk, men til det trenger vi din hjelp!

Om Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som støtter opp om de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia, Wikimedia Commons og Wikidata er de mest kjente. Vi arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

Lágideaddjit: Wikimedia Norge ja Nordlándda fylkagirjerájus

Bearjadaga dii 13-14 lea Wikipedia čállinbargobadji festiválagirjerádjosis. Buohkat sáhttet čállit Wikipediai ja sisdoallu lea juhkkojuvvon friddja liseansa vuolde, mii mearkkaša ahte sáhttá friddja geavahuvvot buohkain. Leat 15 saji kursii. It dárbbat dieđihit, muhto boađe fal buori áiggis jus áiggut saji. Wikimedia Norge lea festiválagirjerádjosis olles festivála áigge muitaleamen berošteddjiide mot sáhttá rievdadit, juohkit ja digaštallat artihkkaliid Wikipedias. Fina fal dáppe!

Davvisámegiel Wikipedia prošeakta:

Wikipedia lea okta máilmmi eanemus geavahuvvon neahttasiidduin, ja dan dihte lea hui dehálaš báiki gos ovddidit ja geavahit davvisámegiela aktiiva ja ealas giellan. Dieđut iežas gilli lea hui dehálaš, seammá lea vejolašvuohta čállit ja lohkkát iežas gillii. Wikipedias leat su. 7400 artihkkalat davvisámegillii, mii lea oalle buorre giellageavaheddjiid ektui, muhto leat unnán čállit. Dáinna áigut juoidá bargat! Lea sávaldat ahte sámegielagat galget sáhttit ohccát buot máilmmi fáttaid birra iežaset gillii, baicca go dárogillii dahje eŋgelasgilli, muhto dása mii dárbbahit du veahki!

Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge lea eaktodáhtolaš organisašuvdna mii caggá daid iešguđetge Wikimedia-prošeavttaid, gos Wikipedia, Wikimedia Commons ja Wikidata leat eanemus beakkán. Mii bargat dan nammii dahkat dieđuid álkibut gávdnat buohkaide, veahkehit ..Wikipedias, institušuvdnaovttasbargguin ja kursadoaimmaiguin.


wiki2.png
 
wiki1.png
nordland.png
View Event →
Festiválagirjerájus // Festivalbibliotek
Jul
27
11:00 AM11:00

Festiválagirjerájus // Festivalbibliotek

FESTIVÁLAGIRJERÁJUS

Festiválagirjerádjosis beasat lodnet girjjiid, lohkat sárggusráidduid, láddet mobiilla, lohkat áviisaođđasiid ja iskat interneahta. Festiválagirjerájus lea rabas juohke beaivvi Márkomeanus ja doppe lea nai sierra prográmma. Loga eanet girjerádjosa prográmma birra Márkomeanu neahttasiidduin.

Festiválagirjerájus lea ovttasbargu Nordlándda fylkkagirjerádjosiin.

Rahpanáiggit festiválagirjerájus:
Bearjadaga: 11.00–18.00
Lávvardaga: 11.00–18.00

FESTIVALBIBLIOTEK

I festivalbiblioteket kan du låne bøker, lese tegneserier, lade mobilen, oppdatere deg på avisnyhetene og sjekke internett. Festivalbiblioteket er åpent hver dag under Márkomeannu og huser også egne arrangementer. Les mer om arrangementene på Márkomeannus hjemmeside.

Festivalbiblioteket arrangeres i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek.

Åpningstider festivalbibliotek
Fredag: 11.00–18.00
Lørdag: 11.00–18.00

Nordland+fylkeskommune+CMYK.jpg
 
View Event →
Jul
27
10:00 AM10:00

JohkaYoga by Ylva Maria Pavval

Johkayoga Ylva Maria Pavvaliin

Geassi, geasselohpi, áigi návddašit, áigi čohkket buriid vásáhusaid. Márkomeannu fállá fámu johkagáttin festiválabáikki vuolábealde. Yoga johkagáttin gos golgi johkačáhci šuvvá.

Ylva Maria Pavval lea yogaoahpaheaddji, ruvventerapevta, kampsportentusiásta ja MMA- hárjeheaddji Jåhkåmåhken Ruoŧabeal Sámis. Son fuolaha erenoamáš yoga vásáhusa johkagáttin.

Geasa:
Johkayoga heive buohkaide, sihke mánáide ja ollesolbmuide. Easkkáálgiide ja siddjiide geat leat hárjánan. Šállošahtti ii lea heivehuvvon juvlastuoluide meahccebálgá geažil.

Gos:
Várevuolde lea johka mii juohká márku guovllu guovtti fylkii ja guovtti suohkanii. Doppe lea hui fiidná lávgon- ja guolástanbáiki ja doppe Njallagoržžin dáhpáhuvvá min yoga. Mii deaivvadit Márkomeanu viesu olggobealde (Várrevuoli doaimmahanviesus) 20 min ovdal álggaheami ja vuolgit fárrolaga johkagáddái.

Juoidá maid dárbbašat:
It dárbbaš iežá go biktasiid mainna sáhttá lášmmohallat. Jus háliidat yogamáhtta de dohppestat áinnas mielde, muhto ii leat dárbbašlaš go birget bures dan haga.

GOAS: Bearjadaga dii. 10.00-10.30 / dii. 16.45-17.15 & lávvordaga dii. 10.00-10.30
GOS: Johka
 

Johkayoga med Ylva Maria Pavval

Det er sommer, det er ferietid, det er tid for å nyte, tid for å la seg fylle av gode opplevelser. Márkomeannu tilbyr i år energipåfyll ved elva nedenfor festivalområdet. Her blir det yoga mens elva sildrer forbi.

Ylva Maria Pavval er yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Ylva skal lede deg i gjennom en yogaopplevelse av de sjeldne.

For hvem:
Johkayoga er for alle, for barn og voksne, for den som aldri har prøvd til viderekommende. Dessverre er det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere på grunn av stien til elva.

Hvor:
Nedenfor Myrnes renner en elv som deler bygda i to fylker og to kommuner. Her er også en flott badeplass og fiskekulper. Ved Stabbursfossen blir det yoga. Oppmøte ved Márkomeannu sekretariatet (Myrnes aktivitetshus) 20 min før det starter. Vi går samlet nedover til elva.

Noe å ta med:
Kle deg i behagelige klær som du kan strekke og tøye deg i. Yogamatte er ikke nødvendig, men ta selvfølgelig med om du ønsker.

NÅR: Fredag kl. 10.00-10.30 / kl. 16.45-17.15 & lørdag kl. 10.00-10.30
STED: Johka
View Event →
Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti
Jul
27
10:00 AM10:00

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Sunna Kitti lea dáiddár Anáris suomabeale Sámis eret. Su hámit leat inspirerejuvvon Japána manga-stiillas ja science fictionis. Sunnas lea dán jagáš váldočájáhus mii čájeha oasážiid jagiin gaskkal 2018 ja 2118, ja makkár máilbmi lea oaidnit 2118is.

Ruovttusiidu: http://sunnakitti.net/

//

Sunna Kitti er en kunstner fra Inari på finsk side av Sápmi. Stilen hennes er inspirert av japansk manga-stil og science ficiton. Sunna har årets hovedutstilling som viser glimt fra årene mellom 2018 og 2118, og hvordan verden ser ut i 2118. 

Hjemmeside: http://sunnakitti.net/

View Event →
Márkanat // Marked
Jul
27
10:00 AM10:00

Márkanat // Marked

MÁRKANAT

Silbbat, sisttit, datneárpu, láđđit, niibbit, čoarvvit, láiggit, luhkat, ulloliinnit, girjjit, fáhcat, guvssit, gahpirat, čiŋat, čázehat?

Vuosttaš festivála rájes 1999:s lea festiválamárkana višuvdna leamaš fállat sámi kvaliteahttabuktagiid. Márkomeanus galgá sáhttit oastit albma sámi buktagiid maid dárbbaha, ii duššiid. Festiválas lea ain dát višuvdna, ja mii sihtat juohke jagi fállat buoret márkaniid go jagi ovdal.

Márkomeanu márkaniin sáhtát gávdnat oasi sámi buoremus dujiin. Márkaniin leat gávppážat main leat ollu gelddolaš dávvirat. Dás fidnet dan man dárbbašat, ležžet dal čiŋat gáktái dahje girjjit. Várre áiggi váccašit márkaniin ja geahčadit maid doppe gávnnat!

Márkaniid rahpanáiggit
Bearjadaga: 10.00–20.00
Lávvardaga: 10.00–20.00

ČUOVVOVAŠ MÁRKANBUVRRIT BOHTET:

 • Eira Duodjelatnja
 • Čiŋat
 • Marit Ravna Sara
 • Randi Marainen
 • Arbi of Sápmi
 • Niita
 • Reinkjøtt-Marked
 • Sami design
 • SaraSaijets duodji og design
 • Sara Storelv
 • Torun A. Olsen
 • Iren Nikolaisen
 • Aud Aspelund
 • Stuornjárgga sámi duodji
 • Skaniid Girjje
 • Ove Stødle
 • Avla Form

MARKED

Sølv, skinn, tinntråd, klede, kniver, horn, garn, luhkka, ullsjal, bøker, votter, guksi, luer, smykker, kommager?

Helt fra første festival i 1999 har festivalmarkedet vært bygget på en visjon om å tilby samiske kvalitetsprodukter. På Márkomeannu skulle man få kjøpe skikkelige samiske produkter man har bruk for, og ikke tull. Den visjonen holder festivalen fast på, og vi ønsker hvert år å tilby et bedre marked enn året før. 

På Márkomeannus marked kan du finne det beste av samisk duodji. Markedet består av boder med mye spennende innhold. Her får du tak i det du måtte trenge av alt fra koftetilbehør til bøker. Sett av tid til å gå gjennom markedet og se på hva som finnes!

Åpningstider marked
Fredag: 10.00–20.00
Lørdag: 10.00–20.00

 

FØLGENDE MARKEDSBODER KOMMER:

 • Eira Duodjelatnja
 • Čiŋat
 • Marit Ravna Sara
 • Randi Marainen
 • Arbi of Sápmi
 • Niita
 • Reinkjøtt-Marked
 • Sami design
 • SaraSaijets duodji og design
 • Sara Storelv
 • Torun A. Olsen
 • Iren Nikolaisen
 • Aud Aspelund
 • Stuornjárgga sámi duodji
 • Skaniid Girjje
 • Ove Stødle
 • Avla Form
Foto: Andrea Klewitt

Foto: Andrea Klewitt

View Event →
Jul
26
7:30 PM19:30

Markaquiz

VIIMMAT ŠADDA BÁRAQUIZA GÁLLOGIETTIS!

Maŋŋel rahpančájálmasa lágiduvvo báras quiza. Márkomeannu jierbmámus joavku galgá gávdnot! Leat 50 iešguđetge gažaldaga váikko man birra, muhto dieđusge leat maid sámi gažaldagat. Gažaldagat leat sihke sámegillii ja dárogillii.

Vuoitojoavku oažžu sihke gutnii, rámi ja beaggá leat jierbmámus Sámis, ja 2/3 dieđihandivvagis. Joavku mii boahtá nubbin oažžu 1/2 dieđihandivvagis.

Eanemusat 5 juohke joavkkus ja 100ru diedihandivat. Dat álgá dii 20.00. Čohkke iežat jierbmás olbmáid ja boađe!

BEAIVI: Duorastaga 26. b
GOAS: 20.00 - 22.30
GOS: Báraguovllus (18+)
DIEĐIHEAPMI: 19.30, báraguovllus

 

Endelig blir det barquiz på Gállogieddi!

Etter åpningsforestillingen arrangerer vi quiz i baren, og kårer Márkomeannus smarteste gjeng. Det blir 50 varierte spørsmål om alt mellom himmel og jord, selvfølgelig med en god dose samiske spørsmål, med Ann Jørgunn og Alexander som quizmastere. Spørsmålene er både på samisk og norsk.

Vinnerlaget stikker av med heder, ære og rykte som de smarteste i Sápmi, og 2/3 av påmeldingsinnsatsen. Andreplass rasker med seg 1/3 av innsatsen.

Maks 5 personer per lag og 100kr i påmelding per lag. Det starter kl 19.30. Ta med de smarteste av vennan dine og møt opp!

DAG: Torsdag 27. juli
TID: 20.00 - 22.30
STED: Barområdet (18+)
PÅMELDING: 19.30, barområdet

 

View Event →
ÅPNING/RÁHPAN: Teater: Sángarat máhccet // Pionerene vender tilbake
Jul
26
6:00 PM18:00

ÅPNING/RÁHPAN: Teater: Sángarat máhccet // Pionerene vender tilbake

Márkomeannu 2118 ráhpán. Elsa Laula, Anders ja Jakko bohtet. Boađátgo don?

BEAIVI: Duorastaga 26. b
GOAS: 18.00
GOS: Lávdi

Åpning av Márkomeannu 2118. Elsa Laula, Anders og Jakko kommer. Kommer du?

DAG: Torsdag 26. juli
TID: 18.00
STED: Scenen
Sunna Kitti

Sunna Kitti

View Event →
Márkolávdi // Márkoscene
Jul
26
5:30 PM17:30

Márkolávdi // Márkoscene

MÁRKOLÁVDI // MÁRKOSCENE

Márkomeannu nuorat leat dán giđa ja geasi bargan fárrolaga Nina Erdahlain ja Mikkel Gaupain. Dál dát bassi heakkalaččat leat gergosat vuostáiváldit gussiid Gállogiettis.

BEAIVI: Duorastaga 26. b
GOAS: 17.30
GOS: Uvssot

Márkomeannus ungdommer har gjennom våren og sommeren jobbet med Nina Erdahl og Mikkel Gaup. Nå er de klare til å ta imot publikum på Gállogieddi som de hellige vesen de er. 

DAG: Torsdag 26. juli
TID: 17.30
STED: Portal ved inngang


Govven/Foto: Timme Ellingjord

View Event →
Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti
Jul
26
5:00 PM17:00

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Čájahus // Utstilling: Sunna Kitti

Sunna Kitti lea dáiddár Anáris suomabeale Sámis eret. Su hámit leat inspirerejuvvon Japána manga-stiillas ja science fictionis. Sunnas lea dán jagáš váldočájáhus mii čájeha oasážiid jagiin gaskkal 2018 ja 2118, ja makkár máilbmi lea oaidnit 2118is.

Ruovttusiidu: http://sunnakitti.net/

//

Sunna Kitti er en kunstner fra Inari på finsk side av Sápmi. Stilen hennes er inspirert av japansk manga-stil og science ficiton. Sunna har årets hovedutstilling som viser glimt fra årene mellom 2018 og 2118, og hvordan verden ser ut i 2118. 

Hjemmeside: http://sunnakitti.net/

View Event →