Back to All Events

Erlend Elias: Kæm e vi og ka e greit?

  • Noerehlåavtege Gállogieddi (map)

Geat mii leat ja mii lea dohkálaš?

Máilmmis gos visot lea billahuvvon, ja áiggis gos ferte ođđasit hukset servodaga bággehallat jearrát dehálaš gažaldagaid. Makkár morálalaš árvvuid mii áigut? Geat leat mii? Mii lea dohkálaš? Mii ii leat dohkálaš? Erlend Elisa áigu ovttas nuoraiguin hupmat smávva ja stuora gažaldagaid birra eallimis ja servodagas, ja ovttas ráhkadit ipmárdusa makkár duohtavuođat dagahit min servodatgova.

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 13.00 - 15.00
GOS: Noerehlåavtege

Kæm e vi og ka e greit?

I en verden som har rast, og i gjenoppbyggelsen av et samfunn tvinges man å stille de viktige spørsmålene. Hvilke moralske verdier ønsker vi skal finnes? Hvem er vi? Hva er greit? Hva er ikke greit? Erlend Elias vil sammen med ungdommene snakke om de store og små spørsmålene i livet og samfunnet, og sammen skape en forståelse av hvilke sannheter som danner vårt samfunnsbilde.

DAG: Fredag 27. juli
NÅR: 13.00 - 15.00
HVOR: Noerehlåavtege
Erlend Elias 2.jpg