Back to All Events

Festivalbiblioteket: nordsamisk wikipedia / skrivekurs

  • Festivalbiblioteket Gállogieddi (map)
Arrangør: Wikimedia Norge og Nordland fylkesbibliotek

Fredag kl 13-14 er du invitert til et skriveverksted på Wikipedia i festivalbiblioteket. Alle kan bidra på Wikipedia og alt innholdet der er delt under en fri lisens, som betyr at det fritt kan gjenbrukes av alle. På kurset vil du lære hvordan du kan bidra til kunnskapsdugnaden Wikipedia. Det er 15 plasser tilgjengelig på kurset. Det er ingen påmelding i forkant, men førstemann til mølla.

Wikimedia Norge vil være tilstede i festivalbiblioteket under hele festivalen for å gi alle interesserte veiledning i hvordan man kan redigere, dele og diskutere artikler på Wikipedia. Kom innom oss da vel!

Om prosjektet nordsamisk Wikipedia:

Wikipedia er en av verdens mest brukte nettsider, og Wikipedia er derfor en svært viktig kanal for å fremme òg bruke nordsamisk som et aktivt og levende språk. Tilgang til kunnskap på eget språk er viktig, det samme er muligheten til å skrive og lese på eget språk. Wikipedia på nordsamisk har ca. 7400 artikler, noe som er ganske bra med tanke på antall språkbrukere, men det er få aktive bidragsytere.  Dette ønsker vi å gjøre noe med! Vi ønsker at det skal være mulig for samisktalende å søke informasjon om all verdens temaer på sitt eget språk, i stedet for å måtte gå via norsk eller engelsk, men til det trenger vi din hjelp!

Om Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som støtter opp om de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia, Wikimedia Commons og Wikidata er de mest kjente. Vi arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

nordland.png
wiki2.png
wiki1.png