Back to All Events

Festivalbiblioteket: nordsamisk wikipedia / skrivekurs

  • Festivalbiblioteket Gállogieddi (map)

Festivalbiblioteket:

WIKI: Nordsamisk skrivekurs // Davvisámegiel čállinkursa

Arrangør: Wikimedia Norge og Nordland fylkesbibliotek

Fredag kl 13-14 er du invitert til et skriveverksted på Wikipedia i festivalbiblioteket. Alle kan bidra på Wikipedia og alt innholdet der er delt under en fri lisens, som betyr at det fritt kan gjenbrukes av alle. På kurset vil du lære hvordan du kan bidra til kunnskapsdugnaden Wikipedia. Det er 15 plasser tilgjengelig på kurset. Det er ingen påmelding i forkant, men førstemann til mølla.

Wikimedia Norge vil være tilstede i festivalbiblioteket under hele festivalen for å gi alle interesserte veiledning i hvordan man kan redigere, dele og diskutere artikler på Wikipedia. Kom innom oss da vel!

Om prosjektet nordsamisk Wikipedia:

Wikipedia er en av verdens mest brukte nettsider, og Wikipedia er derfor en svært viktig kanal for å fremme òg bruke nordsamisk som et aktivt og levende språk. Tilgang til kunnskap på eget språk er viktig, det samme er muligheten til å skrive og lese på eget språk. Wikipedia på nordsamisk har ca. 7400 artikler, noe som er ganske bra med tanke på antall språkbrukere, men det er få aktive bidragsytere.  Dette ønsker vi å gjøre noe med! Vi ønsker at det skal være mulig for samisktalende å søke informasjon om all verdens temaer på sitt eget språk, i stedet for å måtte gå via norsk eller engelsk, men til det trenger vi din hjelp!

Om Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som støtter opp om de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia, Wikimedia Commons og Wikidata er de mest kjente. Vi arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

Lágideaddjit: Wikimedia Norge ja Nordlándda fylkagirjerájus

Bearjadaga dii 13-14 lea Wikipedia čállinbargobadji festiválagirjerádjosis. Buohkat sáhttet čállit Wikipediai ja sisdoallu lea juhkkojuvvon friddja liseansa vuolde, mii mearkkaša ahte sáhttá friddja geavahuvvot buohkain. Leat 15 saji kursii. It dárbbat dieđihit, muhto boađe fal buori áiggis jus áiggut saji. Wikimedia Norge lea festiválagirjerádjosis olles festivála áigge muitaleamen berošteddjiide mot sáhttá rievdadit, juohkit ja digaštallat artihkkaliid Wikipedias. Fina fal dáppe!

Davvisámegiel Wikipedia prošeakta:

Wikipedia lea okta máilmmi eanemus geavahuvvon neahttasiidduin, ja dan dihte lea hui dehálaš báiki gos ovddidit ja geavahit davvisámegiela aktiiva ja ealas giellan. Dieđut iežas gilli lea hui dehálaš, seammá lea vejolašvuohta čállit ja lohkkát iežas gillii. Wikipedias leat su. 7400 artihkkalat davvisámegillii, mii lea oalle buorre giellageavaheddjiid ektui, muhto leat unnán čállit. Dáinna áigut juoidá bargat! Lea sávaldat ahte sámegielagat galget sáhttit ohccát buot máilmmi fáttaid birra iežaset gillii, baicca go dárogillii dahje eŋgelasgilli, muhto dása mii dárbbahit du veahki!

Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge lea eaktodáhtolaš organisašuvdna mii caggá daid iešguđetge Wikimedia-prošeavttaid, gos Wikipedia, Wikimedia Commons ja Wikidata leat eanemus beakkán. Mii bargat dan nammii dahkat dieđuid álkibut gávdnat buohkaide, veahkehit ..Wikipedias, institušuvdnaovttasbargguin ja kursadoaimmaiguin.


wiki2.png
 
wiki1.png
nordland.png