Filtering by: Nuoraidmeannu

Jul
28
1:00 PM13:00

Ietjat giehto workshop med Ylva Pavval

Ietjat giehto workshop

Vil du lære deg healende skriving?
I denne workshopen vil du lære deg ulike teknikker for å la kroppen og sinnet få komme til utrykk gjennom skriving. Det handler om så mye mer enn å bare skrive.

Workshopen ledes av Ylva Maria Pavval. Ylva er skribent, yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Workshopen er en del av et større kurs hun tilbyr som på svensk heter ”Läkanede skriving”.

 
Når: Lørdag kl.13.00-15.00
Hvor: Noerehlåavtege
Målgruppe: Ungdom
Ta med: Alt du trenger får du på workshopen

Ylvas hjemmeside

View Event →
Noerehlåavtege
Jul
28
12:00 PM12:00

Noerehlåavtege

NOEREHLÅAVTEGE

Márkomeanu nuoraidlávvu. Lávvu gos lea bruvsa ja herskot buot nuoraide festiválas. Doppe sáhttá čohkohallat ja vuoiŋŋastit dulljiid alde, ja leat iežas olbmáiguin. Ja doppe oahpásmuvvá ođđa olbmáiguin. Doppe leat maiddá lagaškonsearttat daid stuorra násttiiguin, ovdal sii mannet lávddi ala seamma eahkeda. Vahkkuloahpas lea maiddá vejolaš oahppat duddjot datneárpogiehtabátti, ja lea vejolaš oahppat juoigat.

Noerehlåavtege! lea alkoholakeahtes ja lágiduvvo ovttas Noereh:ain.

GEAT MII LEAT JA MII LEA DOHKÁLAŠ?

Máilmmis gos visot lea billahuvvon, ja áiggis gos ferte ođđasit hukset servodaga bággehallat jearrát dehálaš gažaldagaid. Makkár morálalaš árvvuid mii áigut? Geat leat mii? Mii lea dohkálaš? Mii ii leat dohkálaš? Erlend Elisa áigu ovttas nuoraiguin hupmat smávva ja stuora gažaldagaid birra eallimis ja servodagas, ja ovttas ráhkadit ipmárdusa makkár duohtavuođat dagahit min servodatgova.

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 13.00 - 15.00
GOS: Noerehlåavtege

 

LAGASKONSEARTA RESIRKULERTAIN

Resirkulert lea poprock-joavku mii lea Omasvuonas eret. Sii ledje buohkaid njálmmiin jo dalle go almmuhedje "Nederst på lista" 2015:s, ja leat riikkaoasi festiválain čuojahan dan rájes. 2017:s almmuhedje skearru "Du snakke for dæ sjøl" ja 2018:s leat áigeguovdilat siŋŋeliin "Over vannet".

Ovdal go lávekejit váldolávdai bearjadaga, ožžot nuorat sierrá intimkonseartta. Noerehlåavtege lea báiki gosa gánnáha mannat!

BEAIVI: Bearjadaga
GOAS: 17.30 - 17.50
GOS: Noerehlåavtege

IETJAT GIEHTO WORKSHOP

GOAS: Lávvordaga dii.13.00-15.00
GOS: Noerehlåavtege

Márkomeannus ungdomslávvu. Lávvuen der det finnes brus og snacks for all ungdom på festivalen. Der man kan sitte og slappe av på reinskinnene, og henge med vennene sine. Det vil være plassen der man får seg mange nye venner. Det vil også være plassen der man får intimkonsert med de store stjernene, før de går på scenen samme kveld. I løpet av helga vil det også være mulig å lære seg å lage kule tinnarmbånd og joike.

Noerehlåavtege er alkoholfri og arrangeres i samarbeid med Noereh.

KÆM E VI OG KA E GREIT?

I en verden som har rast, og i gjenoppbyggelsen av et samfunn tvinges man å stille de viktige spørsmålene. Hvilke moralske verdier ønsker vi skal finnes? Hvem er vi? Hva er greit? Hva er ikke greit? Erlend Elias vil sammen med ungdommene snakke om de store og små spørsmålene i livet og samfunnet, og sammen skape en forståelse av hvilke sannheter som danner vårt samfunnsbilde.

DAG: Fredag 27. juli
NÅR: 13.00 - 15.00
HVOR: Noerehlåavtege

INTIMKONSERT MED RESIRKULERT

Resirkulert er et Tromsø-basert poprock-band fra Storfjord. De ble en snakkis allerede da de ga ut ”Nederst på lista” i 2015, og har spilt rundt på landsdelens festivaler siden. I 2017 ga de ut albumet ”Du snakke for dæ sjøl” og er aktuelle med singelen ”Over vannet” i 2018.

Før de går på hovedscenen fredag, får ungdommen en helt egen intimkonsert med bandet. Noerehlåavtege er plassen å være!

DAG: Fredag
TID: 17.30 - 17.50
STED: Noerehlåavtege

IETJAT GIEHTO WORKSHOP

Vil du lære deg healende skriving?
I denne workshopen vil du lære deg ulike teknikker for å la kroppen og sinnet få komme til utrykk gjennom skriving. Det handler om så mye mer enn å bare skrive.

Workshopen ledes av Ylva Maria Pavval. Ylva er skribent, yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Workshopen er en del av et større kurs hun tilbyr som på svensk heter ”Läkanede skriving”.

 
Når: Lørdag kl.13.00-15.00
Hvor: Noerehlåavtege
View Event →
Intimkonsert med Resirkulert
Jul
27
5:30 PM17:30

Intimkonsert med Resirkulert

Intimkonsert med Resirkulert

Resirkulert lea poprock-joavku mii lea Omasvuonas eret. Sii ledje buohkaid njálmmiin jo dalle go almmuhedje "Nederst på lista" 2015:s, ja leat riikkaoasi festiválain čuojahan dan rájes. 2017:s almmuhedje skearru "Du snakke for dæ sjøl" ja 2018:s leat áigeguovdilat siŋŋeliin "Over vannet".

Ovdal go lávekejit váldolávdai bearjadaga, ožžot nuorat sierrá intimkonseartta. Noerehlåavtege lea báiki gosa gánnáha mannat!

BEAIVI: Bearjadaga
GOAS: 17.30 - 17.50
GOS: Noerehlåavtege

Resirkulert er et Tromsø-basert poprock-band fra Storfjord. De ble en snakkis allerede da de ga ut ”Nederst på lista” i 2015, og har spilt rundt på landsdelens festivaler siden. I 2017 ga de ut albumet ”Du snakke for dæ sjøl” og er aktuelle med singelen ”Over vannet” i 2018.

Før de går på hovedscenen fredag, får ungdommen en helt egen intimkonsert med bandet. Noerehlåavtege er plassen å være!

DAG: Fredag
TID: 17.30 - 17.50
STED: Noerehlåavtege
resirkulert.jpg
View Event →
Erlend Elias: Kæm e vi og ka e greit?
Jul
27
1:00 PM13:00

Erlend Elias: Kæm e vi og ka e greit?

Geat mii leat ja mii lea dohkálaš?

Máilmmis gos visot lea billahuvvon, ja áiggis gos ferte ođđasit hukset servodaga bággehallat jearrát dehálaš gažaldagaid. Makkár morálalaš árvvuid mii áigut? Geat leat mii? Mii lea dohkálaš? Mii ii leat dohkálaš? Erlend Elisa áigu ovttas nuoraiguin hupmat smávva ja stuora gažaldagaid birra eallimis ja servodagas, ja ovttas ráhkadit ipmárdusa makkár duohtavuođat dagahit min servodatgova.

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 13.00 - 15.00
GOS: Noerehlåavtege

Kæm e vi og ka e greit?

I en verden som har rast, og i gjenoppbyggelsen av et samfunn tvinges man å stille de viktige spørsmålene. Hvilke moralske verdier ønsker vi skal finnes? Hvem er vi? Hva er greit? Hva er ikke greit? Erlend Elias vil sammen med ungdommene snakke om de store og små spørsmålene i livet og samfunnet, og sammen skape en forståelse av hvilke sannheter som danner vårt samfunnsbilde.

DAG: Fredag 27. juli
NÅR: 13.00 - 15.00
HVOR: Noerehlåavtege
Erlend Elias 2.jpg
View Event →
Noerehlåavtege
Jul
27
12:00 PM12:00

Noerehlåavtege

NOEREHLÅAVTEGE

Márkomeanu nuoraidlávvu. Lávvu gos lea bruvsa ja herskot buot nuoraide festiválas. Doppe sáhttá čohkohallat ja vuoiŋŋastit dulljiid alde, ja leat iežas olbmáiguin. Ja doppe oahpásmuvvá ođđa olbmáiguin. Doppe leat maiddá lagaškonsearttat daid stuorra násttiiguin, ovdal sii mannet lávddi ala seamma eahkeda. Vahkkuloahpas lea maiddá vejolaš oahppat duddjot datneárpogiehtabátti, ja lea vejolaš oahppat juoigat.

Noerehlåavtege! lea alkoholakeahtes ja lágiduvvo ovttas Noereh:ain.

GEAT MII LEAT JA MII LEA DOHKÁLAŠ?

Máilmmis gos visot lea billahuvvon, ja áiggis gos ferte ođđasit hukset servodaga bággehallat jearrát dehálaš gažaldagaid. Makkár morálalaš árvvuid mii áigut? Geat leat mii? Mii lea dohkálaš? Mii ii leat dohkálaš? Erlend Elisa áigu ovttas nuoraiguin hupmat smávva ja stuora gažaldagaid birra eallimis ja servodagas, ja ovttas ráhkadit ipmárdusa makkár duohtavuođat dagahit min servodatgova.

BEAIVI: Bearjadaga 27. b
GOAS: 13.00 - 15.00
GOS: Noerehlåavtege

 

Lagaskonsearta Resirkulertain

Resirkulert lea poprock-joavku mii lea Omasvuonas eret. Sii ledje buohkaid njálmmiin jo dalle go almmuhedje "Nederst på lista" 2015:s, ja leat riikkaoasi festiválain čuojahan dan rájes. 2017:s almmuhedje skearru "Du snakke for dæ sjøl" ja 2018:s leat áigeguovdilat siŋŋeliin "Over vannet".

Ovdal go lávekejit váldolávdai bearjadaga, ožžot nuorat sierrá intimkonseartta. Noerehlåavtege lea báiki gosa gánnáha mannat!

BEAIVI: Bearjadaga
GOAS: 17.30 - 17.50
GOS: Noerehlåavtege

IETJAT GIEHTO WORKSHOP

GOAS: Lávvordaga dii.13.00-15.00
GOS: Noerehlåavtege
 

 

Márkomeannus ungdomslávvu. Lávvuen der det finnes brus og snacks for all ungdom på festivalen. Der man kan sitte og slappe av på reinskinnene, og henge med vennene sine. Det vil være plassen der man får seg mange nye venner. Det vil også være plassen der man får intimkonsert med de store stjernene, før de går på scenen samme kveld. I løpet av helga vil det også være mulig å lære seg å lage kule tinnarmbånd og joike.

Noerehlåavtege er alkoholfri og arrangeres i samarbeid med Noereh.

KÆM E VI OG KA E GREIT?

I en verden som har rast, og i gjenoppbyggelsen av et samfunn tvinges man å stille de viktige spørsmålene. Hvilke moralske verdier ønsker vi skal finnes? Hvem er vi? Hva er greit? Hva er ikke greit? Erlend Elias vil sammen med ungdommene snakke om de store og små spørsmålene i livet og samfunnet, og sammen skape en forståelse av hvilke sannheter som danner vårt samfunnsbilde.

DAG: Fredag 27. juli
NÅR: 13.00 - 15.00
HVOR: Noerehlåavtege

Intimkonsert med Resirkulert

Resirkulert er et Tromsø-basert poprock-band fra Storfjord. De ble en snakkis allerede da de ga ut ”Nederst på lista” i 2015, og har spilt rundt på landsdelens festivaler siden. I 2017 ga de ut albumet ”Du snakke for dæ sjøl” og er aktuelle med singelen ”Over vannet” i 2018.

Før de går på hovedscenen fredag, får ungdommen en helt egen intimkonsert med bandet. Noerehlåavtege er plassen å være!

DAG: Fredag
TID: 17.30 - 17.50
STED: Noerehlåavtege

IETJAT GIEHTO WORKSHOP

Vil du lære deg healende skriving?
I denne workshopen vil du lære deg ulike teknikker for å la kroppen og sinnet få komme til utrykk gjennom skriving. Det handler om så mye mer enn å bare skrive.

Workshopen ledes av Ylva Maria Pavval. Ylva er skribent, yogalærer, massasjeterapeut, kampsportentusiast og MMA-trener fra Jokkmokk på svensk side av Sápmi. Workshopen er en del av et større kurs hun tilbyr som på svensk heter ”Läkanede skriving”.

 
Når: Lørdag kl.13.00-15.00
Hvor: Noerehlåavtege
 

noereh.jpg
 
View Event →
Noerehlåavtege
Jul
26
7:00 PM19:00

Noerehlåavtege

NOEREHLÅAVTEGE

Márkomeanu nuoraidlávvu. Lávvu gos lea bruvsa ja herskot buot nuoraide festiválas. Doppe sáhttá čohkohallat ja vuoiŋŋastit dulljiid alde, ja leat iežas olbmáiguin. Ja doppe oahpásmuvvá ođđa olbmáiguin. Doppe leat maiddá lagaškonsearttat daid stuorra násttiiguin, ovdal sii mannet lávddi ala seamma eahkeda. Vahkkuloahpas lea maiddá vejolaš oahppat duddjot datneárpogiehtabátti, ja lea vejolaš oahppat juoigat.

Noerehlåavtege lea alkoholakeahtes ja lágiduvvo ovttas Noereh:ain.

//

Márkomeannus ungdomslávvu. Lávvuen der det finnes brus og snacks for all ungdom på festivalen. Der man kan sitte og slappe av på reinskinnene, og henge med vennene sine. Det vil være plassen der man får seg mange nye venner. Det vil også være plassen der man får intimkonsert med de store stjernene, før de går på scenen samme kveld. I løpet av helga vil det også være mulig å lære seg å lage kule tinnarmbånd og joike.

Noerehlåavtege er alkoholfri og arrangeres i samarbeid med Noereh.

View Event →
Márkolávdi // Márkoscene
Jul
26
5:30 PM17:30

Márkolávdi // Márkoscene

MÁRKOLÁVDI // MÁRKOSCENE

Márkomeannu nuorat leat dán giđa ja geasi bargan fárrolaga Nina Erdahlain ja Mikkel Gaupain. Dál dát bassi heakkalaččat leat gergosat vuostáiváldit gussiid Gállogiettis.

BEAIVI: Duorastaga 26. b
GOAS: 17.30
GOS: Uvssot

Márkomeannus ungdommer har gjennom våren og sommeren jobbet med Nina Erdahl og Mikkel Gaup. Nå er de klare til å ta imot publikum på Gállogieddi som de hellige vesen de er. 

DAG: Torsdag 26. juli
TID: 17.30
STED: Portal ved inngang


Govven/Foto: Timme Ellingjord

View Event →